מעלת המקדש

מצוות מורא מקדש- מחשבה ומעשה

ד' אב תשע"ו