Bookmark and Share

פרויקט 120 שנה לרב צבי יהודה קוק זצ"ל יוצא לדרך!


בליל פסח תשע"א ימלאו 120 שנים להולדתו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. לרגל מאורע זה אנו יוצאים בפרויקט מיוחד לאיסוף והצגת חומר אודות הרב.
כל מי שברשותו תצלומים של הרב, סיפורים אישיים, כתב יד, הקלטות וכדו', מוזמן לשלוח אלינו לאימייל beitel@yeshiva.org.il עבור "פרויקט 120 הרב צבי יהודה", בצירוף פרטים אישיים, ואנו בע"ה נרכז את כל החומר ונעלה אותו לטובת כלל הציבור.
נא להזדרז ולשלוח את כל החומר עד לתאריך כ' אדר ב', על מנת שנספיק להעלות אותו לאתר.
שאלותשאלות על הרב צבי יהודה במדור שאל את הרב
שיעוריםשיעורים של הרב צבי יהודה בבית המדרש
שיחותשיחות על הרב צבי יהודה בבית המדרש
דיסקדיסק על הרב צבי יהודה
כתב ידכתב יד של הרב צבי יהודה
ספר כרוזים ופסקיםארץ הצבי
ספר"לנתיבות ישראל" – ספרו של הרב צבי יהודה
הרב צבי יהודה