אונאה

גודל טקסט

shutterstockמכירה במחיר הגבוה מהשוק
האם מותר למכור רכב בפי שניים משוויו?

ויקישיבה - אונאה

רמאות בעסקי מקח וממכר, בין מצד המוכר, שמכר את הדבר ביותר משוויו, בין מצד הקונה, שקנה את הדבר בפחות משוויו.

נאמר בתורה: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו", מכאן שאסור למוכר או לקונה להונות את חברו.

שלשה שיעורים אמרו חכמים באונאה: א. שיעור שחייבים להחזיר את סכום האונאה לבעליו; ב. שיעור שאין חייבים להחזיר, משום שדרך בני אדם למחול עליו; ג. שיעור שניתן לדרוש את ביטול המקח.

הייתה האונאה שישית ממחירו של הדבר - חייבים להחזיר את סכום האונאה לבעליו. הייתה האונאה פחות משישית - אין חייבים להחזירה. הייתה האונאה יותר משישית, המתאנה רשאי לדרוש את ביטול המקח.

עד מתי יכול המתאנה לחזור ולתבוע את האונאה, או לבטל את המקח? כשיעור הזמן שיוכל להראות את המקח למי שיכול להביע דעתו על המחיר ששילם - כגון לסוחר או למי שבקי - כדי להיוודע אם נתאנה. ואם שהה יותרעוד...
x
  • ק. אריה מינקוב (43).JPG
    רווחים של מוכר תכשיטים
    האם יש בעיה של אונאה במכירת תכשיטים? האם המוכר יכול למכור במחיר יקר יותר מהמקובל, או שהסיטונאי יכול למכור במחיר שונה?
  • EL AL Airlines.jpg
    רישום יתר בטיסות
    האם מותר לחברות התעופה למכור יותר כרטיסים ממקומות הטיסה במטוס, מתוך הנחה שישנו אחוז נוסעים שתמיד מבטלים בסוף?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;