אונס

גודל טקסט

ויקישיבה - אונס

מקרה שמביא אדם לעשות מעשה שלא ברצונו או המונעו מעשיית מעשה שהיה ברצונו לעשות.
לדוגמא, נערה המאורסה שנאנסה פטורה מעונש.
מקורו מהפסוק "ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורשה והחזיק בה האיש ושכב עימה וגו' ולנערה לא תעשה דבר". ולנערה לא תעשה דבר - מכאן שהאנוס פטור.
טעמו הוא שמעשה הנעשה באונס - לא נחשב שהאדם עשאו, אלא כאילו נעשה מאליו. והקובץ שיעורים הקשה מנלן שזה באמת הטעם, אולי טעם הפטור הוא רק משום שא"א להעניש את האנוס כיוון שלא פשע.
בדינו נחלקו האחרונים האם עבר על האיסור אלא שפטור מעונש, או שלא עבר על האיסור כלל עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;