גניזה

גודל טקסט

בשבעגניזת עיתונים ועלונים
האם יש חובת גניזה בעיתונים שיש בהם מדור תורני? האם יש חובת גניזה בגיליונות פרשת שבוע? האם מותר לקרוא בשירותים דברי דפוס בעברית ועיתונים שיש בהם מדור תורני?

ויקישיבה - גניזה

חובת הטמנת דברים קדושים שאינם ראויים לשימוש, כדי שלא יתבזו.
ספר תורה שנתבלה עד שאין ראוי לקרוא בו יותר, נותנים אותו בכלי חרס וקוברים אותו בקבר תלמיד חכם, וזוהי גניזתו (מגילה כו, ב; שו"ע יו"ד רפב, י). דין זה נאמר לגבי ספר תורה שנכתב בדיו על קלף. היו בין גדולי ישראל, מעטים, שהורו לשרוף את הספרים הישנים בצנעא, כדי שלא יגיעו לידי ביזיון. אבל דעת רוב הפוסקים שאסור לשרוף ספרי קודש ישנים, אלא חובה לגונזם על ידי קבורה באופן המכובד ביותר.
עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;