500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2374477


Varnish cache server

הבעל שם טוב

גודל טקסט

הרב ישראל מאיר גבאי - אגודת אוהלי צדיקיםמצבת האברך שהצדיקים רצו להיקבר לידו
לכבוד יום הפטירה של בעל ה- "תולדות יעקב יוסף" אנחנו מביאים לכם סיפור מיוחד במינו על מקום קבורתו - אל תחמיצו!

ויקישיבה - הבעל שם טוב


הבעל שם טוב (בעש"ט) - רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, נולד בי"ח באלול תנ"ח לאביו - רבי אליעזר ואמו שרה, בעיר אוקופ שליד קמיניץ שבפודוליה. הוריו נפטרו בילדותו והוא נתחנך בקשיים רבים. נהג להתבודד ביערות שבסביבות העיר.
אין שבח שלא נשתבח בו הבעש"ט. אין גבול ליכולתו ואין מעצור לכחו הרב בעליונים ובתחתונים. המגיד ממזריטש מעיד עליו ש"ידע בכל חודש ניסן איזה ממונים ממונים על העולם בכדי לדעת איך להתנהג עמם ועל ידם" ו"הוא ידע שיחת עופות ושיחות דקלים".
העיד רבי מנחם מענדל מויטבסק, שהכיר את הבעש"ט בימי ילדותו: "היה היה דבר ה' בידי הבעל השם טוב ויגזור אומר ויקם. אחד היה, ומהקדמונים לא קם כמוהו - אחריו לעפר מי יקום".
ביום רביעי א' של חג השבועות תק"כ (1760) נסתלק הבעש"טעוד...
x
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2374478


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;