הנאה

גודל טקסט

shutterstockמותר לעבוד בחול המועד אם אני נהנה לעבוד?
האיסור לעבוד בחול המועד שייך גם לעבודה שאני נהנה ממנה? מה דעת הפוסקים בעניין? | שאל את הרב

ויקישיבה - הנאה

היחס להנאה ביהדות הוא לכאורה בסתירה. מצד אחד יש מקורות שמהם נראה שיש חובה להנות מן העולם הזה.
חכמינו ז"ל אמרו (ירושלמי נדרים פט): לא דייך מה שאסרה תורה, שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים? והרי מה שראו חכמינו ז"ל בחכמתם שצריך לאסור ולעשות משמרת וכבר עשוהו ומה שהניחו להיתר הוא מפני שראו היותו ראוי להיתר ולא לאיסור, ולמה נחדש עתה גזירות אשר לא ראו הם לגזור אותם? ועוד, שאין גבול לדבר הזה, ונמצא, אם כן האדם שומם ומעונה ולא נהנה מן העולם כלל, וחכמינו ז"ל אמרו (ירושלמי קדושין פד): שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול, ואסמכוה אקרא (קהלת ב): וכל אשר שאלו עיני לא אצלתי מהם. וכן אמרו (תענית כב): "לנפש חיה", נשמה שנתתי בך החיה אותה, ואמרו (שם יא): כל היושב בתענית נקרא חוטא, והעמידוה בדלא מצי מצער נפשה. והלל היה אומר (משלי יא): "גומל נפשו אישעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;