מוקצה

גודל טקסט

pixabayהאם מותר לשחק בקוביה הונגרית בשבת?
צפו בתשובת הרב>>

ויקישיבה - מוקצה

חפץ שאינו מוכן לשימושו של האדם, אסור בטלטול בשבת.
לדוגמא, אבנים.
וכן חפץ שמלאכתו להיתר אסור לטלטלו שלא לצורך.
מקורו בפשטות מדרבנן.
בטעמו הביאו הראשונים ארבעה טעמים: @ שלא יהיה טלטול בשבת כטלטול בחול, כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו ויבוא להגביה כלים מפינה לפינה ונמצא שלא שבת. @ אם יטלטל כלים שמלאכתן לאיסור יבוא לידי מלאכה. @ כדי שתהיה בשבת שביתה ניכרת גם לאנשים שלא עושים מלאכה אפילו ביום חול. @ כדי שלא יעבור על איסור הוצאה מרשות לרשות.
בדינו נחלקו הראשוניםעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;