עדים

גודל טקסט

חופשיעדים שלא ראו את כל החתונה
מה הדין אם העדים לא שמעו את החתן אומר לכלה "הרי את מקודשת לי", האם צריך לחזור ולקדש שוב?

ויקישיבה - עדים

שני אנשים או יותר שמעידים.
בכל דיני התורה - בממונות, איסורים, אישות, ודיני מיתה.
לדוגמא, הביא עדים שהקרקע היתה שייכת לאבותיו.
דינים דומים: טענה - החילוק בין עדות לטענה הוא שעדות היא כשהדבר נוגע לאחרים וטענה היא כשהדבר נוגע לטוענים עצמם.
מקורו מהפסוק "על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר".
בטעמו נחלקו המפרשים: @ גזירת הכתוב. וזו הנהגה, כלומר אנו רק פוסקים את הדין, אך המציאות עדיין לא ידועה לנו. @ סברא, שלא נאמר ששני העדים משקרים. וזה בירור המציאות האמיתית עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;