קידוש ה'

גודל טקסט

חופשיעטים שהגיעו בטעות
השואל הזמין חבילת עטים ממוכר בחו"ל, ובדואר קיבל שתי חבילות עטים למרות שהזמין רק אחת. חובה להודיע על כך למוכר?

ויקישיבה - קידוש ה'

"קידוש ה'" - מצות עשיית דברים שעל ידיהם מתקדש שם ה'; "חילול ה'" - איסור עשיית דברים שעל ידיהם מתחלל שם ה'.
"כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר: 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'. ומוזהרין שלא לחללו, שנאמר: 'ולא תחללו את שם קדשי".
מצות קידוש ה' הינה מצוה גדולה ביותר ושכרה רב מאוד. ענפים רבים לה למצות קידוש ה'. אחד הענפים הוא, שהאדם ימסור את עצמו למיתה במקרים הבאים: א. כאשר מאלצים אותו לעבור עבירה מתוך כוונה להעבירו על דתו, ונוכחו באותו מעמד עשרה אנשים מישראל; ב. בשעת גזירת השמד, כגון שעמד מלך רשע וגזר גזירה כללית על ישראל לבטל מצוה מן המצוות, או אפילו מנהגים יהודיים שאינן מצוות גמורות. במקרה זה, אפילו בינו לבין עצמו, עליו לקדשעוד...
x
 • תוריד את הכיפה או ש...
  אסיר ציון ברוסיה הקומוניסטית לא הסכים להוריד את הכיפה למרות שאגותיו ואיומיו של הסוהר...
 • מהי מעלת השראת שכינה?
  יראת ה' היא אוצרו" אבל התוכן של אוצרו זה הדבקות האלוקית והשראת השכינה, עניין המצוות קבלת עול מלכות שמיים ומתוך כך השראת שכינה.
 • "יתגדל ויתקדש שמה רבה"
  עם ישראל הוא זה שמופיע בעולם אין כבוד ה' ולכן אנחנו אומרים על הנפטרים יתגדל ויתקדש שמה רבה. כאשר יהודי הסתלק התמעט כבוד ה' ואנו רוצים להרבות בו.
 • shutterstock_164862452.jpg
  בקרובי אקדש
  בעקבות הפיגועים, חלק מתוך האזכרה לנרצחי הפיגוע בישיבת מרכז הרב. על מי נאמר "בקרובי אקדש" - על אלו שנרצחו, או על אלו שנשארו אחריהם וממשיכים את קידוש ה' בעולם?
 • shutterstock_8175694.jpg
  אמירת הסליחות
  הרב שמואל אליהו בשיעור על אמירת הסליחות. עניינם של הסליחות הוא להוסיף קידוש ה' בעולם, הסליחות הן עניין ציבורי, ולבסוף - גם ההלכות הנוגעות לקימה ואמירת הסליחות.
 • Israel Defense Forces 38.jpg
  אורות המלחמה
  הרב זלמן מלמד בשיחת חיזוק על המלחמה. הסתכלותו המיוחדת של הרצי"ה לפני ששת הימים, במלחמה יש אור ולא רק סבל וייסורים, מי שמוסר את נפשו במלחמה זוכה לדרגה גבוהה מאוד, ומתוך המאורעות אנחנו צריכים לשמוע את התביעה של ה' מאיתנו.
 • Israel Defense Forces 11.jpg
  להמשיך בגבורה ובעוצמה
  הרב זלמן מלמד נשא דברי חיזוק על המלחמה לתלמידי הישיבה. מכל מלחמה צומחת ישועה, מדרגתם הגבוהה של ההרוגים, לא להישבר אלא להמשיך בגבורה ובעוצמה ולהרבות בלימוד ותפילה להצלחת החיילים.
 • shutterstock_104618789.jpg
  מעלת ההרוגים על קידוש ה'
  הרב מרדכי אליהו זצ"ל בשיעור על מעלתם של ההרוגים על קידוש ה'. גם מי שבחייו היה אדם פשוט, אם הוא נהרג על קידוש ה' מעלתו גבוהה לאין שיעור. לנפש היהודית אין תמורה, והתמורה היחידה לדמם של ישראל היא - 'וה' שוכן בציון'.
 • למסור את הנפש בחיים
  הקב"ה מצפה לראות דווקא את אלו המקדשים את שמו בחייהם, ולא במותם, ובכך מביאים לתחיית ישראל
< 321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;