קרקע אינה נגזלת

גודל טקסט

חופשיקשיא: איך חוזרים בתשובה?
למה הרמב"ם לא כותב את דיני התשובה כמו שהם מופיעים בגמרא? והתשובות שלכם על הקשיא הקודמת

ויקישיבה - קרקע אינה נגזלת

הגוזל קרקע לא קנאה, אין עליו חיוב להשיבה, ואינו חייב באונסין.
בדיני גניבה וגזילה.
לדוגמא, הגוזל שדה מחבירו ושטפה נהר - אומר לו הגזלן לנגזל הרי שלך לפניך, שהרי הגזלן לא קנה את השדה, אינו חייב באונסיה ואין עליו חיוב להשיב את שוויה.
החולק על דין זה הוא רבי אלעזר שסובר שקרקע כן נגזלת, ולשיטתו הגזלן חייב להעמיד לו שדה אחר, ואין הלכה כדבריו.
סוגיות בש"ס: קרקע אינה נגזלת, אתר נתיבות הש"ס.
מקור הדין הוא מכלל ופרט וכלל: "וכיחש בעמיתו (כלל) בפיקדון (פרט) וגו'. או מכל אשר ישבע עליו לשקר (כלל)" - מה הפרט מפורש דבר המיטלטל וגופו ממון אף כל דבר המיטלטל וגופו ממון,עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;