רביבים

גודל טקסט

פיקסביילמה אני נותן מעשר כספים ולא מתעשר?
חז"ל דרשו את הפסוק "עשר תעשר" עשר, בשביל שתתעשר. למה יש אנשים שמפרישים ולא זוכים להיות עשירים?
x
 • רבנות בקהילה בחינם ומשכורת ראויה למורים
  בתקופת התנאים היו הרבנים מתפרנסים מעמל כפיהם ומלמדים בחינם, אך בדורות שבאו לאחר מכן לא הצליחו לשלב את הדברים , המציאות שבה הרב נאלץ לדרוש את משכורתו גרמה לחילול כבוד ה', ולכן גדולי ישראל רבים הסתייגו מכהונה ברבנות , במצב האידיאלי רב הקהילה צריך לקבל משכורת מסודרת, אך עד שזה יקרה ראוי שתלמידי החכמים בקהילה ילמדו תורה וישמשו רבני קהילות בחינם , יש לשבח את נציגי משרד האוצר והסתדרות המורים על שבשנה שעברה חתמו על הסכם שכר שמכבד את המורים ומתמרץ כניסת כוחות חדשים למשימה
 • האם יש איסור באכילת שומן טראנס?
  שאלה מלומדת מד"ר שרון גלפר גרוסמן: האם שומן טראנס, שהוכח כמזיק ומסוכן וכבר נאסר לשימוש במדינות רבות, אסור לשימוש על פי ההלכה? , חכמים אסרו רק מאכלים שהסכנה מהם ברורה ומיידית, לגבי מאכלים אחרים הם רק הזהירו מפני הסכנה האפשרית , לעומת שומן טראנס, עישון סיגריות אסור מפני שהסכנה בו גדולה יותר ואין הפסד בהימנעות ממנו.
 • מנהגי תשעת הימים
  בתשעת הימים נוהגים למעט ברכישה של מוצרי מותרות שמעוררים שמחה, גם באמצעות האינטרנט, אך אם מדובר בהזדמנות עסקית שלא תחזור אחרי תשעה באב אפשר להקל , אין ללבוש בגדים מכובסים בימים הללו, אך בגדים תחתונים ומגבות ידיים שרגילים להחליפם תדיר מותר , בימינו, שרמת ההיגיינה עלתה ואין בהכרח עניין של תענוג ברחיצה, מותר להתקלח גם בתשעת הימים – ובלבד שיעשה זאת במים פושרים ולשם ניקיון בלבד
 • התשובה לאויבינו – ילודה ועלייה
  כל עוד אין מספיק יהודים בארץ ישראל, אויבינו ממשיכים להתקיים בה ולהרוג בנו , אם היה עם ישראל משכיל לעלות לארץ לפני מאה ועשרים שנה, המצב הדמוגרפי בגבולות הארץ המובטחת היה רוב יהודי מוחץ , המחלוקת פוגעת בריבוי של עם ישראל, כפי שאירע בקהילות הונגריה שהתפצלו ובכך גרמו להתבוללות מואצת.
 • גמילות חסד וגילוי שכינה
  בגמילות חסדים עם הזולת יש בחינה של גילוי שכינה, לעיתים אף יותר מהשגות רוחניות שאנשים מתאווים אליהן , החיבה הגדולה שרחש הרבי מלובביץ' לר' אריה לוין ולסיפורים על מעשי החסד שלו , גם למי שנוסעים זמן ארוך בכבישי ארצנו אין לברך ברכת הגומל , מעדויות שהתקבלו עולה כי הרב נויבירט נאלץ לשנות מפסקיו בשמירת שבת כהלכתה מפני המחלוקת, אך לא חזר בו עקרונית מפסקי ההלכה.
 • הספר 'שמירת שבת כהלכתה' והמחלוקת שעורר
  הרב יהושע נויבירט זצ"ל, שהיום מלאו עשר שנים לפטירתו, הצטיין בספרו 'שמירת שבת כהלכתה' בעבודה דייקנית ובהיוועצות עם גורמי מקצוע ,הרעיון לכתיבת הספר נולד בספינה שבה נמלט מתופת השואה, לאחר שנאלץ לחלל בה שבת מטעמי פיקוח נפש , לאחר צאת הספר קמו עליו חולקים ומערערים בטענות שונות, עד שהרב נויבירט נאלץ לשנות כמה מהכרעותיו במהדורות הבאות ולהחמיר
 • התרחקות מן המחלוקת והיחס לנוצרים
  חטא המתלוננים היה חמור במיוחד בעיני ה', משום שהייתה בו מעין הסכמה עם קורח ועדתו הרשעים , סימנים לזיהוי רשעים: מרבים בשקרים, ואינם רואים שום דבר טוב בבעלי מחלוקתם , יש להרבות אהבה בין כל בני האדם מכל סוגי הדתות, ובטח שאסור לירוק בפני נוצרים , הרב אברהם יצחק קוק והרב יעקב קמינצקי נהגו כבוד ומאור פנים באנשי דת נוצרים.
 • ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ
  הסביבה הטבעית בארץ ישראל תומכת בקיום התורה, ולכן אין היא נזקקת לניסים ולהתגברות על הטבע כפי שזקוקים להם החיים בחוץ לארץ , סיפורי מופתים על יהודים שלמדו תורה בחוץ לארץ לא מצאו חן בעיני נכדיי, מפני שאין הניסים שאירעו ליחידים הדרכה לרבים הרוצים להתפרנס וללמוד תורה , נדמה שיש צורך בכתיבת סיפורים חדשים על לימוד תורה המתאימים ליושבים בארץ ישראל.
 • אחוזי החילון האמיתיים בחינוך הדתי והדרך לתיקון
  נתוני ההתחלנות בקרב בוגרי החינוך הדתי שרגילים לדבר עליהם רחוקים מהנתונים האמיתיים, אשר עומדים על פחות מעשרים , תיקון הליקויים במערכת החינוך לא יבוא מחיקוי השיטה החרדית, שכן כלול בה ויתור על ערכי יסוד כמו שירות בצבא ושותפות ביישוב העולם ותיקונו , במצב שבו דחייה של ברכת הלבנה למוצאי השבת תקרב אותה עד סמוך לאמצע החודש, מוטב לוותר על ההידור ולקיים את הברכה בימות החול.
 • מתן תורה – מהפכה מוסרית עולמית
  נתינת התורה לישראל תיקנה עולם שלם שהיה נתון לעבדות, גילוי עריות ועוול במשפט , עם התקדמות העולם המודרני העוולות התמתנו, אולם האנושות עדיין בחיפוש אחרי משמעויות עמוקות שגם להן יש תשובה בתורה , השמחה השלמה בשבועות מתבטאת בשילוב אכילה ושתייה ולימוד תורה , דיני עירוב תבשילין.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;