ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תרי"ג מצוות

גודל טקסט

shutterstockמה העברה הכי חמורה?
מה העברה הכי חמורה בתורה - עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים? איפה תהיה לשאלה הזאת השלכה מעשית? תשובתו של הרב עזריה אריאל.

ויקישיבה - תרי"ג מצוות

x
 • by-cc-Mishna.jpg
  התשוקה לעשות את דבר ה'
  הרב אברהם שפירא זצ"ל מביא את דברי רבנו יונה. איך אדם יכול לעשות דברים שהוא לא יודע? הנקודה היא התשוקה לדעת את כל פרטי התורה.
 • לדחוף רכבת בעליה
  מצות לא תעשה שלא להשהות ברשותו מדה או משקל חסר, שנאמר: "לא יהיה לך בכיסך אבן... איפה ואיפה" (דברים כ"ה).
 • קישוט מיוחד לסוכה
  מצות עשה לישב בסוכה בשבעת ימי החג, שנאמר: "בסכת תשבו שבעת ימים". מצות עשה ליטול בחג הסוכות ארבעת המינים, שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ עבת וערבי נחל".
 • לב נשבר ומחזור קרוע
  מצות עשה לשבות ממלאכה ביום הכיפורים שנאמר: "שבת שבתון הוא לכם" (ויקרא כ"ג) מצות עשה להתענות ביום הכיפורים שנאמר: "אך בעשור לחודש השביעי הזה יום כיפורים הוא וגו' ועיניתם את נפשותיכם". (ויקרא כ"ג) מצות לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים, שנאמר: "וכל מלאכה לא תעשו" (ויקרא כ"ג) מצות לא תעשה שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים, שנאמר: "כי כל הנפש אשר לא תעונה... ונכרתה" (ויקרא כ"ג)
 • תקיעה בסערה
  מצות עשה לשמוע קול שופר בא' בתשרי שהוא ראש השנה, שנאמר: "יום תרועה יהיה לכם".
 • למות (ולחיות) על תפילין
  מצות לא תעשה שלא לאבד שום דבר קדוש ולא למחוק שום שם משמות הקדושים, שנאמר: "לא תעשון כן לה' אלוקיכם" (דברים י"ב).
 • חלב שנשפך - בוכים או לא בוכים?!
  מצות לא תעשה שלא לאכול בשר שנתבשל בחלב, שנאמר: לא תבשל גדי בחלב אימו" (שמות ל"ד).
 • מכות לשם מצוה
  מצות לא תעשה שלא להכות שום אדם מישראל, שנאמר: "לא יוסיף" (דברים כ"ה).
 • כמה שווה כוסית משקה
  מצות לא תעשה שלא לעשות עוול במידות ובמשקלות, שנאמר: "לא תעשו עול במשפט, במדה, במשל ובמשורה" (ויקרא י"ט).
 • מי ראוי לארוחה דשנה?
  מצות לא תעשה לא לאכול אכילת בן סורר ומורה, שנאמר: "לא תאכלו על הדם" (ויקרא י"ט).
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;