תענית אסתר

גודל טקסט

חופשיאזכרה למרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל |יום שני, תענית אסתר בשעה 12:00
ביום הפורים, י"ד באדר תשמ"ב עלה לגנזי מרומים מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק. שידור חי מהאזכרה בישיבת בית אל, יום שני, תענית אסתר בשעה 12:00

ויקישיבה - תענית אסתר

תענית אסתר הוא יום צום החל בי"ג באדר. בפוסקים הובאו מספר טעמים למנהג לצום זה: זכר לתעניות שהתענתה אסתר לפני כניסתה אל המלך אחשוורוש, זכר לתענית שהתענו ישראל באותה שנה לפני המלחמה בגויים שקמו להשמידם וכן כדרך להכנעת היצר לקראת שמחת פורים. דיני היום הוא כשאר הצומות הקלים, אך מאחר ומקורו הוא ממנהג מקילים בו מעט יותר בשעת הצורך, וכן אין בו נפילת אפיים ואמירת אבינו מלכנו לפי שהוא יום לפני פורים. כאשר י"ג באדר חל בשבת, מקדימים את התענית ליום חמישי, ואין דוחים אותה לראשון כבשאר הצומות, לפי שביום זה חל פורים. עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;