רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה השמן, הפתילה והנר
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אלו שמנים כשרים להדלקה?
א. שמן זית בלבד.
ב. רק שמן שנמשך היטב אחר הפתילה.
ג. כל שמן שכשר להדלקת נרות שבת.
ד. כל שמן.

2. אלו פתילות כשרות להדלקה?
א. רק פתילות שהאור נתלה ונאחז בהן יפה.
ב. רק פתילות שכשרות להדלקת נרות שבת.
ג. כל הפתילות.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

3. האם עדיף להדליק בנר או בשמן?
א. בנר.
ב. בשמן.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. אין עדיפות לאחד על השני.

4. האם אפשר להדליק חלק מהנרות בשמן וחלקן בנר שעווה?
א. כן.
ב. לא.
ג. לפי הילקוט יוסף, אך לא לפי המשנה ברורה.
ד. לפי המשנה ברורה, אך לא לפי הילקוט יוסף.

5. האם אפשר להדליק בנרות של גז?
א. כן, בתנאי שהשלהבת תהיה דקה כנר ולא כאבוקה.
ב. לא, משום שנר חנוכה צריך פתילה.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. רק בשעת הדחק.

6. האם אפשר להדליק ע"י פנס?
א. כן.
ב. לא.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. רק בשעת הדחק.

7. מה יש לעשות בשיירי השמנים והפתילות?
א. להדליק בהם נרות אחרים או לשרפם.
ב. לשורפם בלבד.
ג. את השמן - לערב עם שמן אחר, ואת הפתילות לזרוק.
ד. יש אומרים ב' ויש אומרים ג'.

8. באיזה סוג כלי אסור להשתמש?
א. כלי חרס שכבר הדליקו בו.
ב. כלי עץ.
ג. כלי חרס שכבר הדליקו בו, ויש אומרים שגם כלי עץ.
ד. כלי עץ, ויש אומרים שגם כלי חרס שכבר הדליקו בו.