רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות חנוכה הגדרת המצוה
ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש של הרב הררי.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם המצווה היא בפעולת הדלקת הנרות, או בהנחתם במקום שבו יאירו לרבים?
א. ההדלקה.
ב. ההנחה.
ג. לפי השו"ע - ההדלקה, ולפי הרמ"א - ההנחה.
ד. לפי השו"ע - ההנחה, ולפי הרמ"א - ההדלקה.

2. האם לאחר שהדליק את הנרות בחלון אחד הפונה לרשות הרבים, רשאי להעבירה לחלון אחר הפונה לשם?
א. כן.
ב. לא, מפני הרואים שיחשבו שלא הדליק לשם מצווה.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק לפי הרמ"א.

3. נר חנוכה שנשאר דולק עד למחרת היום בשעת ההדלקה, האם ניתן להשאיר אותו גם לצורך היום הבא?
א. כן.
ב. בתנאי שמגביהים את הנר ומניחים אותו שוב, אך אין צורך לכבותו.
ג. בתנאי שמכבים את הנר ומדליקים אותו שוב, אך אין צורך להגביהו.
ד. בתנאי שמגביהים ומניחים, וגם מכבים ומדליקים.

4. מהי כמות השמן שיש לשים בנר?
א. כדי שידלוק חצי שעה.
ב. כדי שידלוק 20 דקות.
ג. 27 סמ"ק.
ד. 54 סמ"ק.

5. מי שבשעת ההדלקה לא הניח שמן כשיעור החיוב, האם יכול להוסיף שמן אחר כך?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק אם מוסיף כמות שמספיקה כשלעצמה, ללא השמן שכבר נמצא בנר - יש אומרים שהדבר מועיל.

6. מי שהדליק נר חנוכה, והנר וכבה לאחר 2 דקות, האם יצא ידי חובה?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק אם בשעת ההדלקה היה הנר ראוי לדלוק כשיעור הראוי, וקרה דבר בלתי צפוי.
ד. רק אם ידליק שוב, ואז יצא ידי חובה למרות שבירך כבר על ההדלקה הראשונה.

7. מי שכיבה את הנר בשוגג, האם צריך להדליקו שוב?
א. כן.
ב. לא.
ג. רק לפי השו"ע.
ד. רק לפי הרמ"א.

8. כמה זמן צריך להישאר ליד הנרות אחרי ההדלקה?
א. שיעור תוך כדי דיבור.
ב. חצי שעה.
ג. עד צאת הכוכבים.
ד. אין צורך להישאר.