רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח מבחנים רחצה, מוציא, מצה
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרק ז.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מברכים על נטילת הידים שלפני אכילת המצה?
א. כן
ב. לא, שהרי כבר נטל ידיו לכרפס
ג. מנהג האשכנזים לברך, ומנהג הספרדים שלא לברך.
ד. מנהג הספרדים לברך, ומנהג האשכנזים שלא לברך.

2. האם חיוב אכילת מצה בליל הסדר הוא מהתורה?
א. כן
ב. רק כאשר יש קרבן פסח.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. לדעת פוסקי ספרד כן, ולדעת פוסקי אשכנז - רק כאשר יש קרבן פסח.

3. מהו שיעור חיוב אכילת מצה בליל הסדר, מעיקר הדין?
א. כלשהו
ב. מעט פחות מכזית
ג. כזית
ד. ארבע זיתים

4. על אלו מצות מברכים 'על אכילת מצה'?
א. על שתי השלמות.
ב. על שתי העליונות.
ג. על שתי התחתונות.
ד. יש אומרים שעל שתי השלמות ויש אומרים שעל שתי העליונות.

5. את המצה יש לאכול בכדי אכילת פרס (לרוב הפוסקים, 4-7 דקות). האם הכוונה לכל כזית בנפרד או את שני ה'כזיתים' יחד?
א. כל כזית בנפרד
ב. שניהם יחד
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. לכתחילה שניהם יחד, ובדיעבד יצא ידי חובה גם אכל כל אחד במשך זמן זה.

6. לכתחילה אין לדבר בעת אכילת שני ה"כזיתים" הראשונים של המצה. האם מי שדיבר בדברים שאינם מעניין המצה צריך לחזור ולברך?
א. רק אם עדיין לא אכל לפחות כזית אחד.
ב. למנהג הספרדים כל שלא התחיל ללעוס, ולמנהג האשכנזים כל שלא בלע כלשהו.
ג. למנהג האשכנזים כל שלא התחיל ללעוס, ולמנהג הספרדים כל שלא בלע כלשהו.
ד. למנהג האשכנזים כל שלא התחיל ללעוס, ולמנהג הספרדים כל שלא אכל כזית.

7. האם אכילת מצה נעשית בהסבה?
א. רק למנהג הספרדים.
ב. רק למנהג האשכנזים.
ג. כן
ד. לא

8. מדוע לכתחילה יש ללעוס את המצה לפני שבולע אותה?
א. כדי שלא יחנק.
ב. כדי שירגיש את טעמה.
ג. כדי שיקיים את המצוה בהידור.
ד. אף תשובה אינה נכונה.

9. מהו זמן חיוב אכילת מצה מהתורה?
א. חיוב זה הוא מדרבנן.
ב. בלילה הראשון.
ג. כל ימי הפסח.
ד. בלילה הראשון. יש אומרים בכולו ויש אומרים עד חצות.

10. נאמר "ושמרתם את המצות", ומכאן שיש לשמור את החטים המיועדות למצת המצוה, שלא יחמיצו. מאיזה שלב יש לשמרן?
א. משעת הקצירה.
ב. לכתחילה משעת הקצירה, ומעיקר הדין משעת הלישה.
ג. לכתחילה משעת הקצירה, ומעיקר הדין משעת הטחינה.
ד. לכתחילה משעת הטחינה, ומעיקר הדין משעת הלישה.

11. לכתחילה אין לשרות את מצת המצוה במשקה לפני אכילתה. מה יעשה חולה או זקן שקשה לו לאכלה לבדה?
א. יפורר אותה לפירורים דקים.
ב. יטבל אותה במים.
ג. יפורר אותה לפירורים, ואם עדיין קשה לו לאכלה ישרה אותה במים פחות מ24 שעות.
ד. ישרה אותה בכל משקה שהוא פחות מ24 שעות.