רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 77%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. אלו מצוות אנו מקיימים בזמן הזה מהתורה בליל הסדר?
א. סיפור יציאת מצרים, אכילת מצה ומרור ושתיית ארבע כוסות.
ב. סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה.
ג. אכילת מצה ומרור.
ד. אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות.

2. מהם ארבעת לשונות הגאולה, שכנגדן אנו שותים ארבע כוסות?
א. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי.
ב. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, והבאתי.
ג. והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי.
ד. והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי.

3. מה עדיף לעשות לאחר ליל הסדר - ללמוד מסכת פסחים בעיון או ללמוד מדרשים על יציאת מצרים?
א. ללמוד מסכת פסחים בעיון.
ב. ללמוד מדרשים על יציאת מצרים.
ג. מחלוקת הפוסקים.
ד. אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ.

4. אלו דברים עושים בהסיבה?
א. אכילת מצה.
ב. אכילת מצה ומרור.
ג. אכילת מצה ושתיית ארבע כוסות.
ד. אכילת מצה, שתיית ארבע כוסות וקריאת ההגדה.

5. כמה פעמים אומרים הלל בליל פסח?
א. פעם אחת בברכה.
ב. פעם אחת בלי ברכה.
ג. פעמיים, ויש שנוהגים פעם אחת.
ד. בליל הסדר כלל לא אומרים הלל, שלא יהיו מעשי ידי הקב"ה טובעים בים ואנו אומרים שירה

6. מהו לחם עוני, ומדוע הוא נקרא כך?
א. חמץ, שמי שאוכל ממנו בפסח נהיה עני.
ב. חמץ, משום שלעניים קשה לקנות מצות.
ג. חמץ, שמי שאוכל ממנו בפסח מענה את נפשו.
ד. מצה, שעונים עליה דברים הרבה, וכן שהיא לחמו של העני, שהרי אינה אלא לחם ומים.

7. מדוע קוראים את ההגדה?
א. כדי לעשות פסק זמן בין המצוות העיקריות של הלילה, שלא יהיו מצוות חבילות חבילות.
ב. כדי שישאלו הילדים מה נשתנה.
ג. כדי לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים.
ד. כדי שהילדים יתעניינו בסיפור, וכך לא ישנו ויוכלו לקיים את המצוות העיקריות.

8. מצה, מרור וזרוע - את כולם עורך הסדר מראה למסובים, אך אחת מהן יוצאת דופן. מי, במה ומדוע?
א. מצה, שאותה העורך מגביה כדי להראותה למסובים, משום שחובתה מהתורה.
ב. המרור, שאותו העורך מגביה כדי להראותו למסובים, שלא יחליפוהו עם הכרפס.
ג. המרור, שאותו העורך מראה למסובים בלי שמגביה אותו, משום שהוא זכר לשעבוד.
ד. הזרוע, שאותה העורך מראה למסובים בלי שמגביה אותו, משום שנראה כמגביה קדשים בחוץ.