רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

מבחנים הלכה הלכות שבת מהו טעם האיסור?
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע ורמ"א, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע אסור לרסק שלג (לפי הרמ"א?)
א. מוליד מים
ב. נולד
ג. הרמ"א מתיר לרסק שלג
ד. גזירה שמא יסחט פירות

2. מהו טעם האוסרים להשתמש בסיכת ביטחון?
א. קושר
ב. בונה
ג. עובדין דחול
ד. תופר

3. מהו אב המלאכה של מעמר?
א. מכה בפטיש
ב. בונה
ג. בורר
ד. מעמר הוא אב מלאכה

4. מדוע נפסק בשו"ע שאסור לחבוש בשבת כובע המתפשט מראשו טפח?
א. אין בכך שום איסור
ב. אוהל
ג. זילותא דשבת
ד. מוקצה

5. מדוע אסור לכבוש כבשים בשבת?
א. מבשל
ב. מכה בפטיש
ג. עובדין דחול
ד. אין איסור כזה

6. מדוע אסור לפתוח כסא מתקפל בשבת?
א. בונה
ב. אוהל
ג. טירחא
ד. אין בכך שום איסור

7. מדוע אסור לסחוט בגד רטוב לתוך הכיור?
א. משום דש
ב. משום דש ומלבן
ג. משום מלבן
ד. יש אומרים דש ויש אומרים מלבן

8. מהו טעם חיובו של הפותל חבלים?
א. בונה
ב. מכה בפטיש
ג. תופר
ד. קושר

9. מדוע אוסרים האוסרים לפתוח קופסאות שימורים?
א. בונה או סותר
ב. סותר
ג. בונה
ד. אין מי שאוסר

10. מדוע אסור להניח מאכל על אש גלויה מע"ש?
א. שמא יחתה בגחלים
ב. מראית עין
ג. זילותא דשבת
ד. גורם לבישול בשבת

11. מדוע אסור לפתוח מטריה בשבת?
א. בונה
ב. זילותא דשבת
ג. קושר
ד. מראית עין