רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שיח סעיפים ג-סוף הסימן, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מותר לחמם מים קרים לשיעור 30 מעלות?
א. לא
ב. כן
ג. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף
ד. רק לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'

2. מה פירוש 'מגיס'?
א. מעביר מכלי לכלי
ב. מרסק
ג. מערבב את התבשיל
ד. מבשל

3. מה זה 'קלי הבישול'?
א. צירוף קולות בעניין בישול
ב. דברים שמתבשלים בקלות
ג. דברים שניתן להקל לבשלם
ד. דברים שמותר לקלותם

4. מהו דין קדירה שהתבשל בה בשבת באיסור?
א. מותרת
ב. מחלוקת הפוסקים
ג. ראוי להחמיר
ד. אסורה

5. האם לדעת הרמ"א מותר לבשל דבר אפוי?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת אחרונים
ד. תלוי באופן האפיה

6. האם להלכה יש צליה אחר צליה?
א. לא
ב. תלוי באופן הצליה
ג. מחלוקת פוסקי זמננו
ד. כן

7. באיזה אופן כולם מודים שדין מצקת ככלי שהוכנסה אליו?
א. אם מעלה רתיחה
ב. אין אופן כזה
ג. אם הוכנסה לכלי חם מאוד
ד. בכל אופן

8. מהו חום שהיד סולדת בו לדעת האגרות משה?
א. כ 45 מעלות
ב. שאינו ראוי לשתיה
ג. כ 43-71 מעלות
ד. כ 30-90 מעלות

9. אלו דברים אינם קלי הבישול לכו"ע?
א. משקים
ב. תבלין (של זמן המשנה) וביצה
ג. מים וחלב
ד. תבלין (של זמן המשנה), מים ובשר שור

10. מהו השיעור שעד אליו אסור לבשל?
א. עד שנחרך
ב. עד מאכל בן דרוסאי
ג. עד שמצטמק ורע לו
ד. עד שמבושל כל צרכו

11. האם מותר להכשיר מאכל לאכילה ע"י הדחה במים חמים?
א. כן
ב. אסור מהתורה
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. אסור מדרבנן

12. מהו חום שהיד סולדת בו לדעת הרב עובדיה יוסף?
א. שאינו ראוי לשתיה
ב. כ43-71 מעלות
ג. כ30-90 מעלות
ד. כ45 מעלות

13. האם מותר להניח פשטידה עם שומן ליד האש?
א. רק לפי השו"ע
ב. לא
ג. רק לפי הרמ"א
ד. כן

14. להלכה, מהו דין עירוי מכלי ראשון?
א. כלי ראשון
ב. אם קילוחו אינו נפסק - כ"ר
ג. כלי שני
ד. מבשל כדי קליפה

15. האם מותר לבשל פירות?
א. רק לפי השו"ע
ב. מחלוקת אם אסור מהתורה
ג. טוב להחמיר
ד. רק לפי הרמ"א

16. מתי מותר ליתן סמוך לאש דבר שאינו מבושל?
א. אם יש הפסק בין הכלי לאש
ב. אם ישגיח שלא יתבשל
ג. אם אינו יכול להתבשל
ד. אסור בכל אופן

17. מדוע מתיר ה'שמירת שבת כהלכתה' לשפוך מים חמים על כוס שנשתיירו בו טיפות?
א. ה'שמירת שבת כהלכתה' אינו מתיר זאת
ב. פסיק רישא דלא ניחא ליה
ג. תלת דרבנן
ד. אינו מתכוין לבשל

18. באיזה דבר נחלקו אם מוגדר כלי ראשון?
א. צלי
ב. כלי שני חם מאוד
ג. קלי הבישול
ד. דבר גוש

19. האם מותר להכין צנימים בשבת?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי הרב אויערבאך
ד. רק לפי הרב עובדיה יוסף

20. באיזה אופן מותר לשפוך משקים חמים על משקים קרים?
א. בשום אופן
ב. כשהמים הקרים מרובים
ג. בכלי ראשון
ד. כשסוג המשקים זהה

21. האם מותר לשים ליד אש מים מבושלים שהתקררו מעט?
א. רק לפוסקים כרמ"א
ב. לא
ג. רק לפוסקים כשו"ע
ד. כן

22. מדוע חימום מתכת אינו נחשב בישול?
א. כי אינה ראויה לאכילה
ב. כי אינה מתקשה
ג. כי אינה מתרככת
ד. חימום מתכת כן נחשב בישול

23. האם בישול בתולדות האש אסור מהתורה?
א. לא
ב. רק לפוסקים כרמ"א
ג. כן
ד. רק לפוסקים כשו"ע

24. כיצד מגדיר האגרות משה 'יבש' לעניין בישול אחר בישול?
א. שאינו נשפך כשמוציאים אותו
ב. שאין בו טיפת משקה
ג. מאכל בן דרוסאי
ד. רובו יבש

25. האם יש בישול אחר בישול בדבר יבש?
א. כן
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. לא
ד. רק לפוסקים כרמ"א

26. האם תבשיל שהתבשל במזיד והתערב בשבת - מתבטל?
א. כן
ב. מחלוקת
ג. לא
ד. תלוי

27. באיזה דבר מוסכם שאין איסור בישול מהתורה (להלכה)?
א. אף תשובה אינה נכונה
ב. פירות
ג. אלומיניום
ד. מים

28. ע"י מה יש איסור בישול מהתורה?
א. אש ותולדות האש ותולדות החמה
ב. אש ותולדותיה
ג. אש, חמה ותולדותיהם
ד. אש

29. מהו טעם הסוברים שאין איסור תורה בבישול ע"י מיקרוגל?
א. אין גוף חימום
ב. אין דרך בישול בכך
ג. אין אש
ד. אין דעה כזו

30. ע"י מה יש איסור בישול (מהתורה או מדרבנן)?
א. אש ותולדות האש ותולדות החמה
ב. אש, חמה ותולדותיהם
ג. אש ותולדותיה
ד. אש

31. מה פירוש "תולדות האש"?
א. דבר שהתבשל ע"י האש
ב. דבר שהתחמם ע"י אש
ג. דבר שמבשל כמו אש
ד. דבר המוליד אש

32. האם מותר לחמם בשר מבושל קר?
א. לא
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. רק לפוסקים כרמ"א
ד. כן

33. האם מותר לחמם מרק מבושל קר?
א. כן
ב. רק לפוסקים כשו"ע
ג. רק לפוסקים כרמ"א
ד. לא

34. מהי דעת הרמ"א בבישול אחר בישול בדבר לח?
א. מותר
ב. אסור מדרבנן
ג. אסור מהתורה
ד. אסור רק אם קר לגמרי

35. האם מותר לשפוך מים חמים לצ'ולנט?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפוסקים כ'שמירת שבת כהלכתה'
ד. רק לפוסקים כרב עובדיה יוסף

36. כיצד מגדיר הרב עובדיה יוסף 'יבש' לעניין בישול אחר בישול?
א. שאינו נשפך כשמוציאים אותו
ב. רובו יבש
ג. מאכל בן דרוסאי
ד. שאין בו טיפת משקה

37. האם מותר לשים בכלי שני דבר מבושל כ"צ ומצטמק ויפה לו?
א. אסור מהתורה
ב. מותר
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. אסור מדרבנן