רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך שופטים שאלות א'-ה'
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שופטים פרקים א'-ה'
1. מי עלה בגורל להילחם ראשונה בכנעני ומי בפעל הראשון שנלחם?
2. מהי המידה כנגד מידה שנענש בה אדוני-בזק?
3. בפרק א' מסופר על שלושה אנשים שקיבלו שכר על פעולה שעשו. מי הם האנשים ומהו שכרם?
4. מדוע נקרא ה"בוכים" בשם זה?
5. בן כמה מת יהושע?
6. ספר שופטים מתאר סדר אירועים שחוזר על עצמו שוב ושוב. ספר זה מתואר גם בפרק ב'. מהו הסדר?
7. מיהו השופט הראשון שהושיע את ישראל ומה היה יחוסו?
8. ציין שמות שלושה "כלי נשק" יוצאי דופן בהם השתמשו אנשים בודדים להרוג את האויב.
9. מהי הטקטיקה בה השתמש אהוד בן-גרא בשביל להרוג את עגלון מלך מואב?
10. מיהו שהיכה את פלישתים במלמד הבקר?
11. מי הרג את סיסרא? מי היה אמור להרוג אותו ולא הרגו ומדוע?
12. אילו איתני טבע נלחמו בסיסרא?
13. כיצד ניחמו את אם סיסרא כאשר ראתה שבושש רכבו לבוא?