רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימן שמ, סעיפים ו-ז, יג-יד, שש"כ וילקוט יוסף.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם התופר חייב רק קושר את התפירה?
א. כן
ב. רק בשתי תפירות
ג. מחלוקת אחרונים
ד. לא

2. האם מותר להשתמש בסיכת ביטחון?
א. לא
ב. כן
ג. מחלוקת אחרונים
ד. ראוי להימנע

3. האם לדעת המ"ב שייכת תפירה בדבר קשה?
א. אסור מהתורה
ב. יש בדבריו סתירה
ג. אסור מדרבנן
ד. לא

4. האם שייכת תפירה בדבר קשה?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת אחרונים
ד. ראוי להימנע

5. האם קורע חייב מהתורה רק אם עושה זאת על מנת לתפור?
א. כן
ב. מחלוקת הפוסקים
ג. אסור רק מדרבנן
ד. לא

6. האם מותר לקרוע בגד שלא על מנת לתפרו?
א. לא
ב. רק לפי הרב עובדיה יוסף
ג. כן
ד. מחלוקת הפוסקים

7. האם מותר לקרוע עור שעל גבי חבית של יין?
א. לא
ב. מחלוקת אחרונים
ג. כן
ד. רק לצורך חולה

8. האם קורע חייב אם אינו מתכוון לתפור אחר כך?
א. אסור מהתורה
ב. אסור מדרבנן
ג. מחלוקת אם אסור מהתורה
ד. מותר

9. מדוע יש אומרים שאין איסור קריעה בעור?
א. אין קריעה בדבר רך
ב. תרי דרבנן
ג. אין קריעה בדבר שהוא גוף אחד
ד. מתעסק