רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות ראש השנה חודש אלול וערב ראש השנה
ממוצע הציונים עד כה: 64%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימן תרפ"א עם משנה ברורה

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע נוהגים לקום לסליחות דוקא באשמורת?
א. זוהי עת רצון
ב. כדי להתפלל אח"כ בנץ
ג. אין לכך מקור הלכתי
ד. כדי לומר וידוי

2. האם היחיד יכול לומר סליחות?
א. לא
ב. כן
ג. חוץ ממה שבארמית
ד. חוץ ממה שבארמית ומ13 מידות

3. מתי מתחילים האשכנזים לומר סליחות?
א. כ"ב אלול
ב. כ"ו אלול
ג. יום ראשון שלפני ר"ה
ד. ערב ראש השנה

4. האם אומרים תחנון בר"ח אלול?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

5. מאיזה גיל עדיף למנות ש"ץ, ומדוע?
א. 30, שאז ראוי לוי לעבודה
ב. 30, כי אז דעתו מיושבת
ג. 40, כי אז דעתו מיושבת
ד. 50, כי אז ליבו נשבר

6. האם עדיף ששליח הציבור יהיה נשוי?
א. כן
ב. אין לכך כל חשיבות
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. כן, אך א"צ לדקדק בכך

7. האם המתענה בערב ראש השנה אומר 'עננו'?
א. כן, וגם בחזרת הש"ץ
ב. היחיד, אך לא בחזרת הש"ץ
ג. לא
ד. מחלוקת הפוסקים

8. האם בערב ראש השנה יש נפילת אפים?
א. כן
ב. לא, כדין כל ערב יו"ט
ג. תלוי במנהג
ד. בסליחות, ולא בתפילה

9. מדוע אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה?
א. להפסיק בין תקיעות של רשות לתקיעות של חובה
ב. לערבב את השטן
ג. זו גזירת הכתוב
ד. כך נהגו ישראל

10. האם מותר לתקוע כדי להתלמד?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת
ד. רק בחדר סגור

11. האם מותר להסתפר בערב ראש השנה?
א. לא
ב. אם לא היתה אפשרות קודם
ג. כן, להראות שאנו בטוחים בחסד ה' שיוציא לאור משפטינו
ד. מחלוקת הפוסקים

12. מה אסור לכוון כשהולכים לבית הקברות?
א. שבזכות הצדיקים ניוושע
ב. שהמתים יעזרו לנו
ג. אפשר לכוון הכל
ד. מותר רק לקרוא תהלים