רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות ראש השנה עשרת ימי תשובה
ממוצע הציונים עד כה: 68%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
מקראי קודש פרק א'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מדוע נהגו להרבות בתפילות בעשרת ימי תשובה?
א. הם ימי דין
ב. אז התשובה מקובלת
ג. כהכנה ליום הכיפורים
ד. כהמשך לראש השנה

2. מה אומרים בעשרת ימי תשובה במקום 'האל הקדוש'?
א. המלך הקדוש
ב. האל הגיבור והנורא
ג. אבינו שבשמים
ד. אבינו מלכנו

3. מה דין מי שאמר בטעות בעשרת ימי תשובה 'האל הקדוש'?
א. אינו חוזר
ב. מחלוקת הפוסקים
ג. חוזר לראש
ד. רשאי לחזור

4. מי שאמר 'מלך אוהב צדקה ומשפט' בר"ה, מה יעשה?
א. אינו חוזר
ב. מחלוקת הפוסקים
ג. חוזר לראש
ד. רשאי לחזור

5. מי ששכח לומר 'זכרנו לחיים', האם חוזר?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רשאי לחזור

6. האם אומרים 'אבינו מלכנו'ביום שבו יש ברית בבית הכנסת?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג

7. מהי 'שבת שובה'?
א. שבת שבה חל ר"ה
ב. שבת שבה חל יוהכ"פ
ג. השבת שאחרי ר"ה
ד. השבת שאחרי יוהכ"פ

8. האם אומרים 'אבינו מלכנו' בשבת שובה?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג

9. האם יש טעם להחמיר בדבר מסוים רק בעשרת ימי תשובה?
א. כן
ב. כן, והדבר אף רצוי
ג. לא
ד. מחלוקת הפוסקים