רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פורים הלכות קריאת המגילה
ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים: תר"צ, מקראי קודש ו'.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם נשים מצטרפות למנין בקריאת המגילה?
א. כן
ב. לא
ג. נסתפקו בכך הפוסקים
ד. רק לפי השולחן ערוך

2. האם מותר לקרוא את המגילה בישיבה?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. רק לפי הרמ"א

3. מה הדין כאשר הקורא דילג אות אחת מהמגילה?
א. לא יצא, וחוזר וקורא מההתחלה.
ב. לא יצא, וחוזר וקורא ממקום שטעה.
ג. יצא.
ד. כמו ב', אך רק בתנאי שהשתנתה משמעות הקריאה.

4. מה הדין כאשר הקורא דילג בטעות מילה אחת?
א. לא יצא, וחוזר וקורא מההתחלה.
ב. לא יצא, וחוזר וקורא ממקום שטעה.
ג. יצא.
ד. כמו ב', אך רק בתנאי שהשתנתה משמעות הקריאה.

5. מה הדין כאשר השומע פספס אות או מילה, אך הקורא קרא הכל?
א. כדין אדם הקורא את המגילה ודילג.
ב. אם הקורא התכוון להוציאו ידי חובה - יצא.
ג. יצא.
ד. יצא רק לפי השו"ע.

6. השומע את המגילה ופספס מספר מילים - האם יכול להשלימן מתוך מגילה פסולה, תוך כדי הקריאה?
א. כן
ב. כן, בתנאי שלא מדובר ברוב הקריאה.
ג. לא.
ד. לכתחילה ימתין לקריאה הבאה, אך בדיעבד יצא ידי חובה.

7. האם השומע את המגילה דרך רמקול - יצא ידי חובה?
א. כן
ב. לא
ג. רק בתנאי שהיה יכול לשמוע גם בלי הרמקול
ד. רק בתנאי שרואה את הקורא

8. האם קורא שדיבר (שלא כדין) באמצע הקריאה יצא ידי חובה?
א. כן.
ב. רק בתנאי שלא שהה זמן שהיה אפשר לקרוא בו את המגילה כולה.
ג. לא.
ד. מחלוקת הפוסקים.

9. מדוע קוראים את עשרת בני המן בנשימה אחת?
א. מחמת המיאוס.
ב. משום שהיו בעצה אחת עם אביהם.
ג. זהו סימן למהר את אבדן אויבי ישראל
ד. להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד.

10. מדוע אין קוראים הלל בפורים?
א. משום שהנס נעשה בחוץ לארץ.
ב. קריאת המגילה היא במקום ההלל.
ג. משום שגם לאחר הנס נותרנו בגלות.
ד. כל הטעמים נכתבו בגמרא.