רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חמש מגילות מגילת אסתר - תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על מגילת אסתר
1. שיש מקומות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול הגדול ממידתו אבל כאן אין אונס
2. המן נתלה בי"ז בניסן ובניו בי"ג אדר שנת 12 לאחשורוש
3. בעל החלום אמר לו שעשראל נענשו על שהשתחוו לצלם של נבוכדנצאר
4. 6
5. שליחה של אסתר למרדכי
6. 3 פעמים.
7. התך
8. לא.
9. שבעת הסריסים שנשלחו להביא את ושתי
10. אחשורוש, אחשדרפנים, הרצים, דחופים, מהר, נדחף,ויבהילו, מבהלים.
11. 1. משתה לכל שריו ועבדיו. 2. משתה לכל העם הנמצאים בשושן. 3. ושתי.. 4. משתה לחתונת אסתר 5. אסתר עשתה 2 משתאות. ס"ה 6 משתאות.
12. חמש אגרות. 1. להיות כל איש שרר בביתו. 2. פתשגן הכתב להיו עתידים ליום הזה, ועוד אגרות לשרים להודיעם מה יעשו ביום הזה. (X2) 3. מרדכי שלח להקהל ולעמוד על נפשם, ובסתר להנקם מאויביהם.(X2ׂ) 4. אגרות להיות עושים יום י"ד... 5. ותכתב אסתר… לקיים... 5 שהם 7.
13. בחדש העשירי.. חודשד טבת בשנת שבע למלכותו.
14. פעמיים,כשבאה להזמינו למשתה וכשהתחננה לבטל אתה הגזירה
15. רבותינו אמרו יום שבת היה.
16. צדקיהו המלך.