רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: [email protected]

תנ"ך נחמיה תשובות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר נחמיה עם רש"י
1. 12 שנה בשנת עשרים בא וחזר בשנת 32 לבבל.
2. ולמה נקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך לפי שהיה משקה למלך.
3. זכר - זכרה לי אלקי.
4. משקה המלך
5. בכה הרבה, התפלל ובקש מהמלך רשות לעלות לירושלים ולבנות את שעריה וחומותיה.
6. סנבלט וטוביה והערבים והעמונים והאשדודים.
7. חצים עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. והיו לנו הלילה משמר והיום מלאכה.
8. בא' בתשרי, העם בכה והתאבל על שלא שמרו התורה.
9. פרק ט - סיום קטע ויברך דוד עד השירה.
10. סגר את השערים והסוחרים נשארו בחוץ 2 שבתות ויותר לא באו בשבת.
11. יהודה, בנימין, כהנים ולווים.
12. סנבלט החרני טוביה העבד העמוני וגשם הערבי.
13. על קרבן העצים ואחת מתוך עשרה שישבו בירושלים.
14. משקה למלך.
15. איש האלוקים.
16. התרשתא .
17. בכ"ה באלול תוך 52 יום
18. ז.כ.ר-זכרה
19. ללכת בתורת ה' לעשות מצוותיו, נשואי תערובת שמירת שבת ושביעי,ת לתת תרומה למקדש, ביכורים ופדיון בכור ומעשרות. (פרק י)
20. נחמיה
21. זהו דריוש מלך פרס ונקרא כך ע"ש המלכות כמו פרעה במצרים
22. משחקים כמו עת לחשות