רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פורים סעודת פורים ועשיית מלאכה
ממוצע הציונים עד כה: 70%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
סימנים: תרצה א-ג, תרצו, מקראי קודש יג-יד.
אין ללמוד מהמבחנים פסק הלכה למעשה.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מי חייב בסעודת פורים?
א. אנשים
ב. אנשים ונשים
ג. אנשים, נשים וקטנים
ד. סעודת פורים אינה חובה גמורה

2. האם חובה לאכול לחם בסעודת פורים?
א. כן
ב. לא
ג. לדעת רוב הפוסקים - כן
ד. לדעת רוב הפוסקים - לא

3. מהו זמן מצות סעודת פורים?
א. בלילה
ב. ביום
ג. בלילה וביום
ד. בלילה או ביום

4. האם ניתן לקיים מצוות סעודת פורים ביחידות?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. רק לפי השו"ע

5. כיצד יש לנהוג לכתחילה בעניין סעודת פורים כשחל פורים ביום שישי?
א. לאכלה בלילה
ב. לאכלה ללא פת
ג. לאכלה לפני חצות
ד. לאכלה לפני 10 שעות

6. מי שהתחיל את סעודתו ביום והסתיימה בלילה - האם אומר על הניסים?
א. כן
ב. לא
ג. רק במוצאי י"ד, משום שט"ו הוא עדיין חג בכרכים
ד. רק לפי השו"ע

7. מה הכריע הרמ"א ביחס לשתיית יין בפורים?
א. חובה לשתות עד שלא ידע להבחין בין "ארור המן" לבין "ברוך מרדכי"
ב. אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים
ג. ישתה יותר מהרגלו ובלבד שלא ישתכר
ד. ישתה יותר מהרגלו כך שירדם בשל שתייתו

8. האם מותר לעשות מלאכה בפורים?
א. מעיקר הדין מותר, אך נהגו שלא לעשות ולפיכך אין עושים
ב. כתשובה א', אך בלילה מותר גם לפי המנהג
ג. מותר
ד. אסור