רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 75%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו אבר מן החי?
א. אבר של בעל חי טמא.
ב. אבר של בעל חי שנטרף בשחיטה.
ג. אבר של אדם.
ד. אבר שפרש מבעל חי בעודו בחיים.

2. מהו דין בשר קר שנשפך עליו חלב קר?
א. מותר לאכלו לכתחילה.
ב. אסור לאכלו, אך אם התערב באחרים מותר אפילו שאין רוב.
ג. מותר לאכלו, אך יש להדיחו תחילה.
ד. מותר לאכלו, אך יש להסיר ממנו כדי קליפה.

3. האם מותר להניח בשקית אחת בשר וגבינה?
א. כן, בתנאי שאינם נוגעים זה בזה.
ב. כן, אפילו אם נוגעים זה בזה, משום שיש לו תקנה.
ג. רק בבשר עוף, שאסור רק מדרבנן.
ד. לא.

4. מה דין שניצל יבש שנגע בעוגיית חמאה (יבשה)?
א. מותר לאכלו ללא שום הדחה.
ב. צריך הדחה.
ג. צריך 60 כנגד מקום הנגיעה.
ד. לפי השו"ע א"צ הדחה ולפי הרמ"א צריך.

5. בשר נגע בחלב. באיזה אופן צריך 60 באחד מהם כנגד השני?
א. רק אם שניהם חמים.
ב. רק אם התחתון חם.
ג. רק אם הבשר חם.
ד. רק אם החלב חם.

6. האם יתכן שחלב קר יאסור בשר קר ולא תועיל לו אפילו הדחה?
א. הדבר אינו יתכן, משום שדבר קר לעולם אינו אוסר.
ב. בבשר בהמה.
ג. אם החלב נשפך עליו 3 פעמים.
ד. אם הבשר היה מונח בתוך החלב 24 שעות.

7. מה דין מאכל בשרי שהניחוהו בכלי חלבי קר?
א. אין למאכל תקנה.
ב. המאכל מותר רק אם יש בו 60 כנגד הכלי.
ג. המאכל מותר בכל מקרה.
ד. לשו"ע - מותר, ולרמ"א צריך 60.

8. מה דין מאכל שנחתך בסכין בשרית?
א. הוא נחשב בשרי, ואסור לאכלו עם חלב.
ב. רק מאכל חריף (כמו צנון) נחשב בשרי.
ג. לשו"ע - א, לרמ"א - ב.
ד. לכתחילה אסור לאכלו עם בשר, אך אם התערבב עם בשר - רק דבר חריף אסור.