רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות כשרות הפרשת תרומות ומעשרות
ממוצע הציונים עד כה: 76%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם כאשר קונים פירות בשוק יש להפריש מהם תרומות ומעשרות?
א. לא, כי יש להניח שכבר הפרישו מהם.
ב. כן, אלא אם יש להם תעודת הכשר מרבנות מוסמכת.
ג. כן, אלא אם יש תעודה באישור רבנות מוסמכת שהופרשו מהם תרומות ומעשרות.
ד. כיון שיתכן שהפרישו כבר הרי זה ספק דרבנן, ומעיקר הדין אין צריך להפריש, כך נהגו להפריש.

2. מהו ביעור מעשרות?
א. בשנים הרביעית והשביעית לשמיטה יש להוציא מהבית את כל המעשרות של 3 השנים הקודמות שלא הועברו ליעדן.
ב. בזמן הזה כולם בחזקת טמאי מתים, ולכן יש לשרוף את המעשרות שמפרישים ולא לאכלן.
ג. מנהג שהיה נהוג בזמן שבית המקדש קיים.
ד. אין דבר כזה.

3. מה עושים עם המעשר עני?
א. נותנים לכהן או ללוי עניים.
ב. מאבדים בדרך כבוד.
ג. נותנים לכהן עני, ובזמן הזה מאבדים בדרך כבוד.
ד. נותנים לעני.

4. מה עושים עם התרומה הגדולה?
א. נותנים לכהן או ללוי.
ב. מאבדים אותה בדרך כבוד.
ג. נותנים לכהן, ובזמן הזה מאבדים אותה בדרך כבוד.
ד. נותנים ללוי, ובזמן הזה מאבדים אותה בדרך כבוד.

5. מהי "תפילת המעשרות"?
א. הנוסח שאומרים כאשר מפרישים את התרומות והמעשרות.
ב. תפילה שאומרים ביום הכיפורים, שלא יצא מכשול תחת ידינו ע"י ההפרשה במשך השנה.
ג. וידוי מעשרות.
ד. אין דבר כזה.

6. יש להפריש כאשר כל הפירות סמוכים זה לזה. מה נחשב סמוכים?
א. באותו חדר, או שקרובים זה בזה, או שאריזותיהן קרובות זו לזו.
ב. באותו חדר או שהפירות עצמם קרובים זה לזה, אך לא אם נמצאים באריזות סגורות.
ג. הפירות חייבים לגעת זה בזה
ד. כאשר הבעלים יודעים היכן נמצא כל פרי.

7. מי יכול להפריש תרומות ומעשרות?
א. כל יהודי למעלה מגיל 13.
ב. בעל הפירות.
ג. בעל הפירות או שלוחו, בתנאי שהם מעל גיל 13.
ד. ההפרשה יכולה להיות גם אוטומטית, ואין צורך באדם דוקא.

8. מה פטור מתרומות ומעשרות?
א. פרחים, פירות הפקר ופטריות.
ב. פרחים ופירות הפקר.
ג. פירות הפקר ופטריות.
ד. פרחים ופטריות.

9. האם מותר להאכיל לבעלי חיים פרי שלא הופרשו ממנו תרו"מ?
א. כן
ב. לא
ג. רק לפי השו"ע
ד. מחלוקת אחרונים

10. מה ההבדל בין טבל לדמאי?
א. טבל - בעברית, ודמאי - בארמית.
ב. טבל - פרי שלא הופרשו ממנו כלל תרומות ומעשרות, ודמאי - הופרשו חלקם.
ג. טבל - פרי שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, דמאי - הופרשו בהידור.
ד. טבל - פרי שלא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות, דמאי - ספק אם הופרשו.