רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות סוכות הלכות סוכה ולולב -כללי
ממוצע הציונים עד כה: 89%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע או"ח סימנים תרכ"ה-תרס"ט

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. דופן עקומה זה:
א. הדופן בשיפוע של יותר מ60 מעלות
ב. הדופן מרוחקת מן הסכך הכשר
ג. דופן שלא ראויה לעמוד ברוח מצויה
ד. דלת קבועה ולא ארעית

2. מעמיד דמעמיד בסכך זה:
א. לשים סכך על קורה שעל מסגרת אלומיניום
ב. לשים חיבורים בין הדפנות לסכך
ג. לשים חיזוקים לדפנות
ד. לשים שתי שכבות של סכך

3. איגוד הלולב:
א. חיוב מן התורה
ב. פוסל את המינים
ג. על פי "זה אלי ואנוהו"
ד. מנהג חסידי

4. איך יש ליטול את האתרוג?
א. מימין הלולב
ב. כשהפיטמה למטה
ג. כשהפיטמה למעלה
ד. יש הבדל בין שעת הברכה לאחריה

5. איך נמנעים מלקחת אתרוג מורכב?
א. מסתכלים עליו ובודקים שהוא כשר
ב. עושים בדיקה במעבדה
ג. בודקים על פי סימנים
ד. סומכים רק על מסורת

6. אתרוג מורכב הוא:
א. אתרוג בעל כמה צבעים
ב. אתרוג על הרבה בליטות
ג. מורכב עם מין אחר
ד. מורכב לתופסו בגלל גודלו

7. דין שינה בסוכה:
א. קל מאכילה ומותר לעשותו ארעי מחוץ לסוכה
ב. שווה לאכילה
ג. הוא רק מנהג חסידים
ד. חמור מאכילה, ואסור לעשותו ארעי מחוץ לסוכה

8. האם האישה חייבת בסוכה?
א. רק בלילה הראשון
ב. לא, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמא
ג. כן, כי גם היא היתה ביציאת מצרים
ד. לא, כי היא מצטערת בדבר

9. הלבלוב שבערבה:
א. הידור
ב. כשרות מינימלית
ג. פוסל
ד. לערבה אין לבלוב

10. המינימום לגובה הסוכה:
א. עשרה טפחים
ב. חמש אמות
ג. עשר אמות
ד. ארבע אמות

11. המינימום לרוחב הסוכה:
א. חמש על חמש
ב. שבע על שבע
ג. אחד על אחד
ד. ארבע על ארבע

12. הסוכה צריכה להיות:
א. מתחת לגג
ב. תחת כיפת השמיים
ג. סמוך לבית
ד. רחוקה מן הבית

13. הצפצפה היא מין ערבה. מה דינה לעניין ארבעת המינים?
א. כשרה
ב. פסולה
ג. היא לא מין ערבה
ד. כיום אין כבר צפצפה ולא דנים בזה

14. כמה ימים מצווה התורה לשבת בסוכה?
א. שש
ב. שבע
ג. שמונה
ד. אחד

15. מדוע יושבים בסוכה?
א. לזכר לסוכות שעשה ה' ביציאת מצרים
ב. אין בזה טעם מיוחד
ג. שלא יצטער בחג מפני השמש
ד. להרגיש את היחד המשפחתי

16. מה הסכך חייב להיות?
א. מחובר
ב. צומח מן הארץ
ג. מקבל טומאה
ד. גדול

17. מה פוסל את הערבה?
א. קנה לבן
ב. עלה משוך כנחל
ג. קנה אדום
ד. קנה פרוץ

18. מהו טקס "כל הנערים"?
א. חלוקת שקיות עם מיני מתיקה לכל הילדים
ב. ברכה בתורה על ידי כל הילדים
ג. הקפה מיוחד של הילדים
ד. כל הילדים מנשקים את ספר התורה

19. מהו שיעור ההדס לכל הפחות?
א. 3 טפחים
ב. 50 ס"מ
ג. 10 ס"מ
ד. 93 ס"מ

20. מהי סוכת השומרים?
א. סוכה של חיילים
ב. סוכה מוגנת
ג. סוכה שלא נופלת אפילו ברוח שאינה מצויה
ד. סוכה שנעשתה לשם צל ולא לשם מצוה

21. מיהם האושפיזין?
א. אבות האומה
ב. אורחים שונים שמגיעים לחג
ג. ארבעת המינים
ד. הלכות החג

22. מתי תפילת הגשם נאמרת?
א. ביום הראשון של סוכות
ב. בערב חג הסוכות
ג. במוצאי השבת הראשון בחג
ד. בשמחת תורה