רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום הכיפורים תפילות ומוצאי יום כיפור
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע או"ח סימנים תרי"ט-תרכ"ד

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. האם מברכים ביום כיפור 'שעשה לי כל צרכי'?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. יש בכך מנהגים שונים

2. כמה עולים לתורה ביום כיפור?
א. 6
ב. 7
ג. 8
ד. 10

3. האם מותר למול תינוק בן 8 ימים ביום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. חובה למול

4. עד מתי עדיף להתחיל את תפילת מוסף ביו"כ?
א. אין לכך עדיפות
ב. יש לסיים לפני חצות
ג. לפני זמן מנחה גדולה
ד. יש לסיים לפני השקיעה

5. האם גם נשים צריכות להתוודות ביום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג

6. איזו מסכת עוסקת בעניני יום כיפור?
א. חגיגה
ב. יומא
ג. כיפור
ד. תשובה

7. מה קוראים בהפטרה של מנחה ביום כיפור?
א. פרשת התשובה
ב. ספר יונה
ג. פרשת האזינו
ד. תפילת חנה

8. באלו תפילות ביום כיפור מברכים ברכת כהנים?
א. כל התפילות
ב. שחרית, מנחה ונעילה
ג. שחרית, מוסף ונעילה
ד. הכל חוץ מערבית

9. מתי יש להתחיל תפילת נעילה?
א. כחצי שעה לפני השקיעה
ב. כעשר דקות לפני השקיעה
ג. שקיעה
ד. צאת הכוכבים

10. מה מוסיפים בתפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים?
א. יעלה ויבוא
ב. רצה
ג. תקובל תפילתנו ברצון
ד. אתה חוננתנו

11. האם מותר לאכול לפני ההבדלה במוצאי יום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג

12. האם מברכים על האש במוצאי יום כיפור?
א. כן
ב. לא
ג. רק במוצאי שבת
ד. תלוי במנהג