רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום הכיפורים ערב יום הכיפורים ולילו
ממוצע הציונים עד כה: 65%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע או"ח סימנים תר"ד-תר"י

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. מהו טעם מנהג הכפרות?
א. יש לבטל את המנהג
ב. שיחשוב שכל מה שעושים לעוף היה ראוי לבוא עליו
ג. כך נהגו ואין לשנות
ד. זכר לקרבנות

2. האם מברכים על הטבילה ביום הכיפורים?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג

3. האם מותר להטמין תבשיל בערב יו"כ לצורך מוצאי יו"כ?
א. כן
ב. לא
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

4. האם מדליקים נרות לפני כניסת יום הכיפורים?
א. כן, עם ברכה
ב. כן, אך בלי ברכה
ג. רק למנהג הספרדים
ד. רק למנהג האשכנזים

5. האם אומרים וידוי בערב יום הכיפורים?
א. כן
ב. לא
ג. רק בשחרית
ד. רק במנחה

6. מדוע מרבים בסעודה בערב יום כיפור?
א. במקום הסעודה של יום כיפור
ב. מצד שמחת מחילת עוונות
ג. כדי שיוכלו לצום
ד. נאמרו לכך כמה טעמים

7. כמה סעודות חובה לאכול בערב יום כיפור?
א. 1
ב. 2
ג. 1, ונהגו לפחות 2
ד. 2, ונהגו 3

8. מתי יש לסיים את הסעודה בערב יום כיפור?
א. עד שעה לפני השקיעה
ב. מעט לפני השקיעה
ג. מעט לפני צאת הכוכבים
ד. עד פלג המנחה

9. מי שסיים את הסעודה המפסקת מוקדם, האם יכול להמשיך ולאכול
א. כן
ב. לא
ג. עדיף להתנות כן בפירוש
ד. רק למנהג הספרדים

10. האם חובה לצחצח שינים לפני תחילת הצום?
א. כן
ב. לא
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. לא, אך טוב לצחצח.

11. האם ביום כיפור לובשים בגדים חגיגיים?
א. כן, אך פחות מחג אחר
ב. כן
ג. תלוי במנהג
ד. לא

12. האם מברכים שהחיינו בליל יום כיפור?
א. רק הש"ץ
ב. עדיף שכל אחד יברך
ג. מחלוקת הפוסקים
ד. תלוי במנהג