רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות יום הכיפורים הלכות יום הכיפורים כללי
ממוצע הציונים עד כה: 63%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. כמה פעמים אומרים וידוי ביום הכיפורים?
א. חמש
ב. שבע
ג. חמש עשרה
ד. עשר

2. כמה פעמים מקדש הכהן הגדול את ידיו ורגליו?
א. שלוש
ב. חמש
ג. עשר
ד. פעמיים

3. כמה פעמים הכהן הגדול טובל?
א. שלוש
ב. חמש
ג. שמונה
ד. עשר

4. איזה נעליים אסור לנעול ביום כיפור?
א. נעלי עור
ב. נעלי בד
ג. כל נעליים
ד. נעלי שבת

5. מי שאכל ביום כיפור. מה ינהג?
א. בדיעבר יכול להמשיך
ב. יבלע את מה שפיו ויפסיק
ג. יגמור את כל המאכל שלא יפסד
ד. יזרוק מפיו ויפסיק

6. מה מפטירים במנחה שביום כיפור?
א. רוני עקרה
ב. כי ניחם ה' ציון
ג. פרה אדומה
ד. ספר יונה

7. באלו בגדים נכנס הכהן הגדול לקודש הקדשים?
א. בגדי לבן
ב. בגדי זהב
ג. בגדי שבת
ד. בגדי עור