רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך איוב שאלות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
כל ספר איוב

שאלות כלליות
1. איזה ביטוי דומה מופיע בדברי בלדד השוחי (איוב ח' ) ובאחד משירי המעלות (קכו)?
2. מדוע כועס אליהוא על רעי איוב?
3. מנה 2 תארים שמכנה בהם איוב את רעיו.
4. ויהי היום - על איזה יום מדובר? (מצודת דוד)
5. השלם: "טרף נפשו באפו _________"
6. כנגד מי כוונו כלי זין אלו? תותח, בן קשת ואבני קלע.
7. במזמור קמ"ד ובדברי בלדד השוחי (איוב ח') ישנו דימוי דומה לחיי האדם מהו?
8. אפשר לחלק את הפגיעות של השטן באיוב לשלושה חלקים, מהם?
9. מי אמר "איוב לא בדעת ידבר ודבריו לא בהשכיל"?
10. מי היה הצעיר מרעי איוב?
11. מי אמר "המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו"?
12. השלם"ברית כרתי לעיני"?
13. השלם: "הן קלתי מה אשיבך___________"
14. מי אמר למי: "ידעתי כי כל תוכל ולא יבצר ממך מזמה"?
15. מי אמר : " כי אדם לעמל יולד ובני רשף יגביהו עוף"?

פרקים א'-ד'
16. כמה שליחים של מבשרי רעה באו לאיוב?
17. "ויהי כי הקיפו ימי המשתה"-מה פרוש הקיפו?
18. כמה בנים וכמה בנות היו לאיוב?
19. כמה מלאכים באו להודיע לאיוב מה קרה לרכושו ולבניו?
20. כמה ימים ולילות ישבו הרעים עם איוב "ואין-דבר אליו דבר"?
21. כמה רעים היו לאיוב ומה שמותם?
22. מי אמר למי "ברך אלקים ומות"?
23. איזה יום קלל?
24. "ויאמר ה' אל השטן הנו בידך אך את נפשו שמור" מה אמרו חכמים על פסוק זה? (רשי")
25. "וישאו את עיניהם…ולא הכירוהו" מדוע לא הכירוהו?
26. מי הריע שדבר הראשון, ומי השני?
27. מה נושא דבריו הראשונים של איוב?
28. איזה מאורע מפחיד שקרה לו מתאר אליפז?

פרקים י"ב-ט"ז
29. את מי מציע איוב לשאול?
30. איך מוכיח איוב את ריעיו על דבריהם?
31. מה ההבדל לפי איוב בין אדם לעץ.
32. את מי מדמה איוב "כציץ יצא וימל ויברח כצל ולא יעמוד"?
33. איך משוה איוב בין חיי האדם ובין הצומח?
34. ושמים לא זכו בעיניו (מה פירוש רש"י)
35. למה הפך ה' את איוב כביכול?
36. איוב בפרק זה משתמש בשרש מרובע כמה פעמים וכן בלשון נופל על לשון, כתוב אותם.

פרקים י"ט-כ
37. ואני ידעתי גאולי חי ואחרון על עפר יקום (רש"י).
38. ואף אמנם שגיתי אתי תלין משוגתי (מה פירוש רש"י)
39. מה מבקש איוב מריעו?
40. "כי חמה עונות חרב"-רש"י.
41. מה מקווה איוב שיעשו עם דבריו?
42. למה מדמה איוב את הרשע.
43. "וארץ מתקוממה לו"-מה לשון מתקוממה.

פרקים כ"ג, כ"ה, ל', ל"ב
44. מה רוצה איוב לעשות?
45. מה טוען בלדד השוחי
46. "אח הייתי לתנים ורע לבנות יענה" מה משותף להם? רש"י.
47. למה נמנע אליהוא מלדבר עד עתה.

פרקים ל"ח-מ"ב
48. "אזר נא .. ואשאלך… אם ידעת בינה" באיזו מילת שאלה פונה ה' אל איוב מס' פעמים ? (5 שאלות).
49. ה' בדבריו לאיוב מזכיר כמה תופעות מזג אויר מנה ארבע מהם.
50. "תתהפך כחמר חותם " על איזו טענה ענה כאן ה'?(מצודות)
51. "הבאת עד נבכי ים" מה זה נבכי ים? -רש"י
52. "הקשיח בניה ללא לה" הסבר-רש"י
53. מנה את הדימויים לבעלי חיים מתוך דברי ה' לאיוב.
54. מי אמר למי "אחת דברתי ולא אענה ושתים ולא אוסיף"?
55. על מי מדובר בפרק, אלו אברים מוזכרים בו?
56. על מי חרה אף ה' ומה בקש ממנו לעשות ע"מ שיכופר לו?
57. כמה הם "שבענה"?
58. כמה צאן, גמלים, צמדי בקר ואתונות היו לאיוב בראשיתו וכמה באחריתו?
59. כמה בנים היו לאיוב בראשיתו וכמה באחריתו? (רש"י)