רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר שאלות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שאלות על פרשיות ספר במדבר

פרשת בהעלותך
1. באיזה תאריך נסעו בני ישראל בראשונה על פי ה'?
2. אל מול פני המנורה .(רש"י)
3. כיצד מפרש רש"י "ויבואו עד חברון"?
4. למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים?
5. קח את הלויים. (רש"י)

פרשת בלק
6. כמה פעמים הפריע המלאך לבלעם וכנגד מה?
7. אומר בלק: את שבעת המזבחות ערכתי. למה 7, כנגד מה?
8. כלחוך השור את ירק השדה (רש"י)