רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 71%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר שופטים

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מי אמר: "כאשר עשיתי כן שלם לי אלוקים"?
א. עכסה.
ב. דבורה.
ג. סיסרא.
ד. אדוני בזק.

פרק ב
2. "ויעל מלאך ה'" מי היה המלאך? (מצודת דוד)
א. שנינו בסדר עולם עידו הנביא היה.
ב. דרש ר' תנחומא: זה המלאך גבריאל.
ג. נביא ה' רבותינו אמרו שפנחס היה.
ד. פלאי.

3. מי הרג את סיסרא?
א. אשת לפידות.
ב. דבורה במקבת.
ג. יעל אשת חבר הקיני.
ד. אשה בפלח רכב.

פרק ג
4. מאיזה שבט היה השופט עתניאל בן קנז?
א. אפרים.
ב. יהודה .
ג. לוי.
ד. מנשה.

5. בתקופת איזה שופט שקטה הארץ שמונים שנה?
א. ברק בן אבינעם.
ב. שמגר בן ענת.
ג. עתניאל בן קנז.
ד. אהוד בן גרא.

6. מאיזה שבט היה אהוד בן גרא?
א. בנימין.
ב. יהודה.
ג. שמעון.
ד. אפרים.

פרק ה
7. אילו שבטים מזכירה דבורה בשירתה?
א. אפרים, בנימין, זבולון, יששכר, ראובן ונפתלי.
ב. אפרים, בנימין, דן, זבולון, יששכר, ראובן ונפתלי.
ג. בני רחל, בני השפחות וראובן.
ד. בני לאה, בני השפחות ואפרים.

פרק ו
8. מה שמו של ירובעל?
א. איש בושת
ב. גדעון
ג. עתניאל
ד. יפתח

9. כמה שנים נתנו ישראל ביד מדין - ומי הושיען?
א. 17 שנים-יפתח.
ב. 17 שנים-גדעון.
ג. שבע שנים ושלושה חדשים-גדעון.
ד. 7 שנים - גדעון.

פרק ז
10. מי היה פורה?
א. אחד משרי מדין.
ב. החולם במחנה מדין.
ג. נערו של גדעון.
ד. הנער מאנשי סוכות שנלכד.

פרק ח
11. על מי נאמר: "כי ירא כי עודנו נער"?
א. פורה.
ב. על יתר בכור גדעון .
ג. יותם בן ירבעל הקטון.
ד. הנער מאנשי סוכות שנלכד.

פרק יא
12. "וישימו אותו עליהם לראש וקצין"- את מי?
א. את יפתח.
ב. את אבימלך.
ג. את צלמונה.
ד. את ירבעל.

פרק יג
13. "ואל תשתי יין ושכר"-רש"י
א. יין ושכר - משרת ענבים וחמר.
ב. יין ושכר - גפן היין וגפן השדה.
ג. יין ושכר - יין וחמר מדינה.
ד. יין ושכר -חמר חדת ועתיק.

פרק יד
14. מהו הפרס שיתן שמשון על פתרון חידתו?
א. שבעת ימי משתה.
ב. את הדבש שרדה מהגויה.
ג. שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים.
ד. בגדי עיזים.

פרק יז
15. מתי קרו לפי רש"י הפרשיות שמתוארות בסוף הספר?
א. בימי אהוד בן גרא.
ב. בזמן עתניאל בן קנז.
ג. בימי הנביא מיכה.
ד. אחר מות שמשון היה.

פרק כ
16. לאיזו מלחמה נלקחו עשירית מכל שבט?
א. למלחמת יפתח באפרים.
ב. למלחמה נגד יבש גלעד.
ג. למלחמה נגד בנימין.
ד. למלחמה במדין.