רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 79%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר יהושע

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ב
1. באיזה הקשר נזכרו: "פשתי העץ"?
א. חלק מכלי התחזות הגבעונים.
ב. רחב החביאה בהם את המרגלים.
ג. רחב סחרה בהם.
ד. חומר העמוד שעליו נתלה מלך יריחו.

פרק ה
2. באיזה תאריך הפסיק המן לרדת?
א. תשעה באב.
ב. בפסח.
ג. יג תמוז.
ד. למחרת הפסח.

3. מתי נעשה הפסח ובאיזה מקום?
א. בזמן פסח שני מפני טומאתם, בגלגל.
ב. בזמן פסח שני מפני טומאתם, ביריחו.
ג. בארבעה עשר יום לחדש, ביריחו.
ד. בארבעה עשר יום לחדש, בגלגל.

4. מהן 2 המצוות שקיימו ישראל בכניסתם לארץ?
א. שמיטה ויובל
ב. פסח - מילה
ג. פסח ושבועות
ד. בנין ביהמ"ק והמלכת מלך

פרק ז
5. מה נעשה בעמק עכור?
א. נרגמו ונסקלו עכן ומשפחתו
ב. ישראל עכרו את ה'
ג. ישראל נעכרו בידי העי
ד. יהושע אמר לעכן מה עכרתנו

פרק ט
6. "ויקחו האנשים מצידם" מה הכוונה? (רש"י)
א. אכלו מה שהביאו כסימן לקבלתם.
ב. קבלו דברים שצדום בפיהם.
ג. סוג של סל הנקרא צייד.
ד. את החיות הטמאות שצדו.

פרק יד
7. בן כמה היה כלב כשנשלח ע"י משה?
א. 63
ב. 40
ג. 18
ד. 20

פרק יח
8. כמה שבטים התעכבו בקבלת נחלתם?
א. 3
ב. שניים וחצי השבטים
ג. 7
ד. 5

פרק כב
9. מה מטרת בני גד ובני ראובן בעשותם המזבח?
א. עדות.
ב. מקום מפגש.
ג. ע"ז.
ד. זבח.

פרק כד
10. היכן כרת יהושע ברית לעם?
א. בשכם.
ב. בעי.
ג. במצפה.
ד. בערבות מואב.

11. בן כמה שנים נפטר יהושע? והיכן קברו אותו?
א. בן 98 שנים, בנחלתו.
ב. בן 100 שנים, בהר אפרים.
ג. בן 108 שנים, בחומת שן.
ד. בן 110 שנים, בתמנת סרח.

12. היכן קברו את עצמות יוסף?
א. בשכם בחלקת השדה שקנה יעקב.
ב. במערת המכפלה בחלקת השדה שקנה אברהם.
ג. בירושלים בחלקה שקנה יעקב מארוונה היבוסי.
ד. בחברון בחלקה שקנה יעקב מארוונה היבוסי.