רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים א'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מה בישר יונתן בן אביתר הכהן לאדוניהו?
א. ש"קול הקריה הומה"
ב. שדוד המליך את שלמה
ג. יחי המלך אדוניהו
ד. שהמלך דוד זקן

2. מה עשו בנחל גיחון?
א. סתמו אותו
ב. המליכו את אדוניה
ג. המליכו את שלמה
ד. נשל הגרזן מן העץ

פרק ב
3. מי אמר למי "ענתות לך על שדך"?
א. שלמה לבני ברזילי הגילעדי
ב. שלמה לשמעי בן גרא
ג. שלמה לאדוניהו לאחר שביקש את אבישג
ד. שלמה לאביתר הכהן

פרק ד
4. כמה ניצבים היו לשלמה המלך?
א. 613
ב. 60
ג. 365
ד. 12

פרק ה
5. "וכלכלו את המלך… לא יעדרו דבר" -רש"י
א. אפילו של ימות החמה בימות הגשמים
ב. תרנגולים פטומין
ג. מכול הדברים הצריך להם
ד. אף לעבדים

פרק ח
6. באיזה אופן התפלל שלמה את תפילתו?
א. בלבב שלם
ב. נופל על פניו
ג. כורע על ברכיו
ד. זובח זבח לפני ה'

פרק ט
7. מהו מקום מחצב הזהב? (מצודת דוד)
א. שבא.
ב. אופירה.
ג. מכתש.
ד. תרשיש.

פרק יד
8. מה שם אמו של רחבעם?
א. אחינעם היזרעלית
ב. יוכד התמנית
ג. סרח בת אשר
ד. נעמה העמונית

פרק טז
9. על מי חלה הקללה של יהושע?
א. על עכן
ב. על ירבעם בן נבט
ג. על אחאב
ד. על חיאל בית האלי