רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש במדבר תשובות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות על השאלות לספר במדבר

פרשת בהעלותך
1. בשנה השנית בחדש השני בעשרים לחדש - 20 באייר
2. אל מול נר האמצעי שאינו בקנים אלא בגופה של המנורה.
3. כלב הלך לבדו ובקש מה' שיעזור לו לא ללכת בעצת המרגלים
4. לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר.
5. קחם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום.

פרשת בלק
6. 3 פעמים כנגד האבות: אברהם רווח לקלל מכאן ומכאן ישמעאל ובני קטורה. יצחק צד אחד עשו - יעקב לא נמצא פסול.
7. כנגד כל המזבחות שהקימו האבות, אברהם - 4 , יצחק - 1, יעקב - 2.
8. כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה.