רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 74%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר מלכים ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ה
1. מהם שמות נהרות דמשק?
א. פרת וחידקל
ב. אמנה ופרפר
ג. ירדן והירמוך
ד. פישון וגיחון

2. מה היו "אמנה ופרפר"?
א. נהרות דמשק.
ב. חליפות בגדים.
ג. גיבורי חיל.
ד. ערים בבבל.

פרק ו
3. כיצד כינה אלישע את מלך ישראל?
א. עוכר ישראל
ב. בן המרצח
ג. לוחם מלחמות ה'
ד. שחיק עצמות

4. היכן היה אלישע כשחיפש אותו מלך ארם?
א. בהר הכרמל
ב. בשומרון
ג. בגילגל
ד. בדותן

פרק ח
5. כמה שנים נמשך הרעב בימי אלישע?
א. אין תשובה נכונה
ב. עשר שנים
ג. חצי שנה
ד. שבע שנים

פרק ט
6. את מי משכו חדר בחדר?
א. יהוא בן יהושפט בן נמשי.
ב. אחד מבני הנביאים.
ג. איזבל.
ד. הצופה העומד על המגדל.

7. על מי נאמר שנהג בשיגעון?
א. יהונדב בן רכב.
ב. אחזיה מלך יהודה.
ג. יהוא בן נימשי.
ד. חזאל מלך ארם.

פרק יז
8. מי היה מלך ישראל האחרון?
א. צדקיהו
ב. פקח בן רמליהו
ג. הושע בן אלה
ד. יורם בן אחאב

פרק יט
9. כמה מתו ממחנה אשור?
א. שמונים וחמישה אלף.
ב. כולם מתים.
ג. מאה שמונים וחמשה אלף.
ד. חיל כבד מאוד.

פרקים יט, כ
10. מי היה נביא בזמן חזקיהו המלך?
א. יותם
ב. ישעיהו
ג. אליהו
ד. מלאכי

פרק כב
11. מה נמצא בבית ה' בימי יאשיהו?
א. מזבח הנחשת
ב. ספר תורה
ג. עכברים
ד. צורך לשפץ אותו

פרק כד
12. את מי המליך מלך בבל על ירושלים?
א. אליקים בן יאשיהו ויסב את שמו יהויקים.
ב. מתניה דודו ויסב את שמו צדקיהו.
ג. הושע בן אלה.
ד. יהויכין.