רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 63%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר דברי הימים א'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק א
1. מה עשה שלמה בגבעון?
א. נשא את בת פרעה לאשה.
ב. חלם את חלום הלילה.
ג. התבשר על נפילת מלכותו.
ד. העלה 1000 עולות.

פרק ב
2. כיצד מכונה עכן בן כרמי?
א. עיבל
ב. עכר
ג. זרח
ד. עכור

פרק ג
3. כמה דורות משלמה ועד מנשה?
א. 22 דורות
ב. 9 דורות
ג. 13 דורות
ד. 18 דורות

4. מי הייתה עגלה?
א. אישתו של דוד
ב. אישתו על עגלון
ג. מלכת אשור
ד. אשת פוטיפר

פרק ה
5. איזה שבטים לא נזכרו בניהם?
א. אפרים ומנשה
ב. שמעון ולוי
ג. דן וזבולון
ד. דן ונפתלי

6. בכורה ומלכות נטלו מראובן מי זכה בהם?
א. בכורה דוד ומלכות שלמה
ב. בכורה יששכר ומלכות זבולון
ג. בכורה אפרים ומלכות מנשה
ד. בכורה יוסף - ומלכות יהודה

7. מאיזו משפחה היה צדוק בן אחיטוב?
א. איתמר
ב. אחיטוב
ג. אלעזר
ד. נדב

8. באיזו מלחמה נזכר "כי מהאלהים המלחמה"?
א. מלחמת יותם וירבעם נגד ההגריאים
ב. במלחמת יואב נגד ההגריאים
ג. במלחמת שניים וחצי השבטים נגד ההגריאים
ד. מלחמת אחאב ויהורם נגד ההגריאים

פרק ו
9. למי נתנה חברון?
א. לכלב בן יפונה
ב. לעתניאל בן קנז
ג. לחצי שבט המנשה
ד. לא נתחלקה לשבטים

פרק ט
10. על מי נאמר "לפנים ה' עמו"?
א. על דוד המלך.
ב. על אהרן הכהן.
ג. על משה רבינו.
ד. על פנחס.

11. ציין מידה מיוחדת שהיתה ללוים השוערים
א. אמונה
ב. שונאי בצע
ג. צדק
ד. יושר

פרק יד
12. למה נקרא המקום "בעל פרצים" בשמו זה?
א. על השפע שהשפיע ה' כפרץ מים.
ב. על שם הפרץ שפרץ ה' בעוזה.
ג. על הפרץ שפרץ ה' באויביו.
ד. על הפירצה שמצא במחנה אויביו.

פרק יז
13. מה כוונת דוד באומרו בבית ארזים? (מצודות)
א. חזק כארזים
ב. מסוכך בתקרת ארזים
ג. בית רזים- סודות
ד. יסודותיו עשויים מארזים

פרק כא
14. מדוע נקרא גד חוזה דוד? (מצודות)
א. שהיה סמוך על שולחן דוד.
ב. נבואתו העיקרית היתה לדוד.
ג. נבואתו העיקרית היתה על דוד.
ד. כי כל נבואותיו היו לדוד.

15. מה פירוש: ויעמוד שטן… ויסת?
א. השטן בעצמו שמייעץ עצות רעות.
ב. יצר הרע שמפתה.
ג. לב האדם שרע מנעוריו.
ד. מלאך רע שמכניס רע ללב האדם.

פרק כד
16. ואחימלך מן בני איתמר - מי היה אביו? (רש"י)
א. אחימלך בן יונתן
ב. אחימלך בן אמינדב
ג. אחימלך בן אביתר
ד. אחימלך בן צדוק

פרק כח
17. איזה חלק במקדש כן בנה דוד?
א. מילוא.
ב. היכל.
ג. קודש.
ד. תבנית.

פרק כט
18. אלו קטעים נאמרים בתפילת שחרית מפרקנו?
א. לך ה' הגדולה והגבורה, ויברך דוד.
ב. הודו לה' קראו בשמו, ברוך שאמר.
ג. ויברך דוד, קדוש קדוש קדוש.
ד. ויברך דוד ,הודו לה' קראו בשמו.