רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 76%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
ספר דברי הימים ב'

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
פרק ג
1. מפני מה נקרא מקום המקדש הר המוריה? (רש"י)
א. שלעתיד לבוא יאמרו שם "ה' מלך".
ב. ששם ה' הורה לבנות לו בית.
ג. שריחו ערב כריח המור.
ד. ששם נראה הקב"ה לדוד בגורן ארונה היבוסי.

פרק ט
2. על מי נאמר "ולא היה בה עוד רוח"?
א. מיכל בת שאול
ב. בת פרעה
ג. מלכת שבא
ד. מירב בת שאול שנפלה

פרק יא
3. מי היה הנביא בימי רחבעם?
א. אמציהו איש האלוהים
ב. נתן הנביא
ג. אליהו הנביא
ד. שמעיהו

פרק יד
4. איזה מלך נלחם בזרח הכושי?
א. דוד המלך
ב. אסא
ג. אביה
ד. אחאב

פרק טז
5. כמה שנים היה אסא חולה ברגליו?
א. כל ימיו
ב. חמש שנים
ג. שנתיים
ד. שנה

פרק יח
6. איזה נביא שנא אחאב?
א. מיכיהו בן ימלא
ב. אליהו הנביא
ג. צדקיה בן כנענה
ד. אלישע בן שפט

פרק יט
7. איזה מלך מינה שופטים?
א. משה רבינו
ב. יהושפט
ג. צדקיהו
ד. ירבעם

פרק כ
8. מי היה אליעזר בן דודוהו?
א. ראש הסנהדרין
ב. מגיבורי דוד
ג. שר צבא ארם
ד. נביא שהתנבא ליהושפט

פרק לג
9. כמה שנים חי מנשה בן חזקיהו?
א. 72
ב. 67
ג. 43
ד. 55

10. איזה מלך שב בתשובה?
א. ירבעם.
ב. מנשה.
ג. שלמה.
ד. אביה.

פרק לד
11. איזה מלך מלך בן שבע שנים בלבד?
א. יואש.
ב. יהוא.
ג. יותם.
ד. אחזיה.

12. בתקופת איזה מלך התנבאה חולדה הנביאה?
א. יהוידע.
ב. יותם.
ג. יאשיהו.
ד. חזקיהו.

פרק לו
13. פרש: והיו מלעיבים במלאכי אלקים (רש"י)
א. בשלוחי הקב"ה
ב. שלוחי הדיינים
ג. מלאכים ממש
ד. היו מכים אותם