רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות ערב פסח, הסיבה וארבע כוסות
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תסח-תעב

סי' תס"ח:
1. מה הסיבה שאסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום ולמעלה?
2. האם מותר להסתפר, לכבס, או ליטול צפורנים מחצות היום ולמעלה?
3. מהן שלוש האומנויות שמותר להתחיל בהן במקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות?
4. האם מותר לתרום דם בערב פסח, מדוע?

סי' תס"ט:
5. האם האיסור של יחוד בשר לפסח חל גם על דגים ועופות?

סי' ת"ע:
6. עשרה בכורים שהתפללו יחד מנחה בערב פסח, ואחד מהם ש"ץ, האם יאמר עננו בחזרת הש"ץ?

סי' תע"א:
7. מהו מס' כוסות היין שמותר ואסור לשתות בערב פסח?
8. לאיזה קטן מותר לאכול מצה בערב פסח?
9. באיזה אופן אסור לאכול מצה מבושלת בערב פסח?
10. מצה כפולה או נפוחה, האם יוצאים בה ידי חובת מצה והאם מותר לאוכלה בערב פסח?

סי' תע"ב:
11. הסיבה על ברכי חברו או על ברכיו, האם מקרי הסיבה?
12. איטר, על איזה צד מיסב, ובדיעבד אם לא היסב על הצד הנכון, האם יוצא?
13. אפיקומן שאכל בלא הסיבה האם צריך לחזור ולאכול בהסיבה, ומדוע?
14. האם נשים חייבות בארבע כוסות ומדוע?
15. מהן שתי הסיבות שאי אפשר לקחת כוס שפיו צר, לקידוש או ברכת המזון בליל הסדר?