רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

הלכה הלכות פסח שאלות חזרה הלכות ספירת העומר
מקורות ללימוד לפני המבחן:
שו"ע סימנים תפט-תצג

סימן תפ"ט:
1. האם נשים חיבות במצות ספירת העומר?
2. האם חבירו יכול להוציאו ידי חובה בספירת העומר, מדין שומע כעונה?
3. אם ספר ימים לחוד ללא שבועות, האם בדיעבד יצא?
4. אם ספר בין השמשות, האם בדיעבד יצא?
5. האם אפשר לספור לפני תפילת ערבית?
6. מי ששאל אותו חבירו כמה ימי ספירה הלילה וענה לו, מדוע לא יוכל לספור בברכה, הרי לא התכוון לספור ומצוות צריכות כונה?
7. אם התחיל לאכול כשהגיע הזמן, האם פוסק וסופר?
8. אם שכח לברך באחד מן הימים, מה יעשה?
9. מה המקור לחיוב "חדש" בחו"ל בזמן הזה?
10. מה ההגדרה של "קלי", ומה ההגדרה של "כרמל"?

סימן ת"צ:
11. מדוע בחוהמ"פ אומרים קדיש לאחר קריאת התורה בספר השני, ולא כמו שבת ויו"ט לאחר הקריאה בספר הראשון?
12. מה קוראים בשבת חוהמ"פ ומהי ההפטרה?

סימן תצ"א:
13. מדוע אין מברכים על הנר ועל הבשמים במוצאי יו"ט?

סימן תצ"ג:
14. מתי יהיה מותר להסתפר בל"ג בעומר לפי השו"ע?
15. האם למי שאין בנים מותר להתחתן בספירת העומר?