רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 66%
מקורות ללימוד לפני המבחן:
פשט ספר שמואל א' ללא מפרשים.

חובר על ידי הרב אברהם מלמד.

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. ופניה לא היו לה עוד נאמר על:
א. פנינה
ב. חנה
ג. מיכל
ד. אביגיל

2. והוא איש מלחמה מנעוריו נאמר על
א. שאול
ב. דוד
ג. גלית
ד. אבנר

3. ויבוא עד בור הגדול אשר בשכו נאמר על
א. שמואל
ב. שאול
ג. דוד
ד. יהונתן

4. ואנכי איש רש ונקלה אמר
א. שמואל
ב. שאול
ג. יהונתן
ד. דוד

5. מה הדבר אשר דיבר אליך אל נא תכחד ממני אמר
א. עלי לשמואל
ב. דוד שאול לשאול
ג. שאול ליהונתן
ד. שאול לאחימלך

6. ולא ענתה ולא שתה לבה נאמר על
א. חנה
ב. אשת פנחס
ג. מיכל
ד. אביגיל

7. ברוכים אתם לה' כי חמלתם עלי אמר
א. שאול לאנשי יבש גלעד
ב. שאול לאנשי דוד בעין גדי
ג. שאול לזיפים
ד. דוד לאנשי חברון

8. מי יוכל לעמד לפני ה' האלקים הקדוש הזה, אמר/ו
א. הפלשתים
ב. אנשי בית שמש
ג. אנשי קרית יערים
ד. דוד אחרי מות עוזא

9. המקומות שבהם שפט שמואל את ישראל היו:
א. חברון גלגל והמצפה
ב. חברון, בית אל והמצפה
ג. בית אל גלגל והמצפה
ד. חברון בית אל והגלגל

10. לך וה' יהיה עמך" אמר:
א. עלי לשמואל
ב. שמואל לשאול
ג. שמואל לדוד
ד. שאול לדוד

11. וכי מעשיו טוב לך מאד" אמר
א. חנה לעלי
ב. אבנר בן נר לשאול
ג. שאול לשמואל
ד. יהונתן לשאול

12. דוד משוה את רדיפת שאול לרדיפת חיה בשם
א. אילה
ב. צבי
ג. קורא בהרים
ד. אריה

13. והשכמתם בבוקר ואור לכם ולכו" אמר
א. ישי לבניו
ב. שאול לעבדיו
ג. דוד לנעריו שהלכו לנבל
ד. אכיש לאנשי דוד

14. שאול ביקש מדוד להרוג בפלשתים כדי להתחתן במיכל מה הם המספרים המדויקים?
א. דוד ביקש להרוג 50 ושאול הרג 100
ב. שאול ביקש להרוג 100 ודוד הרג 100
ג. שאול ביקש להרוג 100 ודוד הרג 200
ד. שאול ביקש להרוג 100 ודוד הרג 500

15. הקריב לה' טלה חלב אחד
א. עלי
ב. שמואל
ג. שאול
ד. דוד

16. כי לא יטוש ה' את עמו בעבור שמו הגדול" אמר
א. חנה
ב. עלי
ג. שמואל
ד. דוד

17. כי עשה יעשה לאדני בית נאמן כי מלחמות ד' אדני נלחם" אמר/ה
א. דוד לשאול
ב. יהונתן לדוד
ג. דואג האדומי לשאול
ד. אביגיל לדוד

18. ותרגז הארץ ותהי לחרדת אלקים נאמר
א. במלחמת ישראל עם ארון ה' בפלשתים
ב. במלחמת שאול בבני עמון
ג. במלחמת יהונתן ונערו בפלשתים
ד. במלחמה האחרונה של שאול בגלבוע

19. "ואנכי אודיעך את אשר תעשה" אמר
א. שמואל לשאול
ב. ה' לשמואל
ג. ה' לדוד
ד. יהונתן לדוד

20. כי אשר יבקש את נפשי יבקש את נפשך אמר
א. שאול ליהונתן
ב. יהונתן לדוד
ג. אכיש לדוד
ד. דוד לאביתר