רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 87%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. איך קוראים לעץ שמשמש לעבודה זרה?
א. עיר הנידחת.
ב. ציני הר הברזל.
ג. אשרה.
ד.

2. מדוע אסור למעט את הענבים של ההדס ביום טוב?
א. כי תעשה ולא מן העשוי.
ב. כי זה תיקון.
ג. כי זה קוצר.
ד.

3. אם בירך על אתרוג של תרומה האם יצא?
א. טמאה לא, טהורה לא יטול ואם נטל כשר.
ב. טמאה כשר, טהורה לא יטול ואם נטל כשר.
ג. טמאה לא יטול ואם נטל כשר, טהורה פסול.
ד.

4. מהו שיעור אתרוג הקטן ביותר?
א. לפי רבי מאיר כאגוז לפי רבי יהודה שיאחוז שנים בידו אחת.
ב. לפי רבי מאיר כאגוז, לפי רבי יהודה כביצה.
ג. לפי רבי יהודה שיאחוז שנים בידו אחת ולפי רבי יוסי אפילו אחד בשתי ידיו.
ד.

5. היכן מנענעים את הלולב?
א. בהודו לד' ובאנא ה' הושיעה נא ולפי בית שמאי גם בהצליחה נא.
ב. בהללויה.
ג. בכל פסוק שכופלים.
ד.

6. מה מניפים ב"יום הנף"?
א. את הלולב.
ב. את העומר.
ג. את הערבות.
ד.

7. מי שמחליף בטעות לולב עם חברו האם יכול לברך עליו?
א. רק ביום הראשון יכול.
ב. רק ביום הראשון לא יכול.
ג. יכול תמיד כי בטח חבר שלו לקח את שלו.
ד.

8. האם מותר בשבת לשים את הלולב במים?
א. רק לאשה.
ב. רק לקטן.
ג. מותר לכולם.
ד.