רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 79%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. היכן היה מקום מושבו של סיסרא?
א. בחצור
ב. בהר תבור
ג. בקדש
ד. בחרושת הגויים

2. מי אמר אל מי: "כי ביד אשה ימכור ה' את סיסרא"?
א. ברק אל דבורה
ב. סיסרא אל יעל
ג. יעל אל סיסרא
ד. דבורה אל ברק

3. על איזה הר אסף ברק את צבא ישראל?
א. הר הגלבוע
ב. הר תבור
ג. הר הגלעד
ד. הר הכרמל

4. מגן אם יראה ורומח מארבעים אלף בישראל" – מה מלמד הפסוק?
א. שבני ישראל ייצרו ארבעים אלף מגינים ורמחים.
ב. שהפכו את כלי הנשק לכלי עבודה כמו שכתוב "וכתתו חרבותם לאתים"
ג. שלכל צבא ישראל לא היו מגנים ורמחים.
ד. שהיו בדיוק ארבעים אלף מגינים ורמחים לפי מספר אנשי הצבא בישראל.

5. מי היו השבטים שהצטרפו לברק במלחמתו בסיסרא:
א. זבולון נפתלי ויששכר.
ב. שמעון לוי ויהודה.
ג. ראובן דן ואשר
ד. ראובן דן וזבולון

6. על מי נאמר "מים שאל חלב נתנה"?
א. דבורה
ב. יעל
ג. אם סיסרא
ד. חולדה הנביאה

7. על מי נאמר "בעד החלון נשקפה…"
א. דבורה
ב. יעל
ג. אם סיסרא
ד. חולדה הנביאה

8. לשם מה עשו בני ישראל את המנהרות המערות והמצדות?
א. כדי לבצר את עריהם ולהעמיד מכשולים בפני האויב.
ב. כדי להתחבא מפני מדיין
ג. כדי לשמור בהם מצרכי מזון
ד. כל התשובות נכונות

9. מה אמר ה' לגדעון כאשר התדיין אתו?
א. לא תלך עמהם
ב. רק חזק ואמץ
ג. מה תצעק אלי
ד. לך בכוחך זה והושעת את ישראל

10. מה היו האותות שנתן ה' לגדעון כסימן שיצליח בקרב?
א. אות א': ירד גשם ביום קיץ, אות ב': שמש להטה באמצע החורף.
ב. אות א': גזת הצמר נתמלאה טל ומסביב יובש, אות ב': גזת הצמר נשארה יבשה ומסביב טל.
ג. אות א': פר אחד נשרף באש מן השמים והפר השני לא נשרף אות ב'. אחד מבני גדעון מת והשני ניצל.
ד. אות א': 300 איש ילקקו בלשונם מן המים והשאר על ברכיהם. אות ב': מעיין חרוד יפסיק את נביעתו.