רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

תנ"ך חומש דברים תשובות על כל החומש
מקורות ללימוד לפני המבחן:
תשובות לשאלות על ספר דברים

פרשת דברים
1. פרשת שלח - פרק יד פס' ג'.
2. 4 שמות שניר שרין חרמון שיאון ,להגיד שבח א"י
3. 4 אמות רוחב ו9 אמות אורך ונמצאת ברבת בני עמון.
4. צידונים - שרין, האמוריים - שניר, הר שיאון הוא חרמון. (ד' מח)

פרשת האזינו
5. כי - משמש בלשון כאשר.
6. כנשר יעיר קנו, ירחף, על גוזליו, והוא נושא בניו על הכנפיים שלא יטרפו אותם צפורים טורפות.
7. בלשון כאשר.

פרשת ואתחנן
8. ירושלים ובית המקדש.
9. נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם אע"פ שאינן קולטות עד שיבדילו אותם שבארץ כנען.. מצוה שאפשר לקיימה - אקיימנה.

פרשת וילך
10. איני רשאי.
11. האנשים ללמוד הנשים לשמוע והטף להביא שכר למביאיהם