רשימת נושאים:אנו רוצים להרחיב ולהגדיל את מאגר המבחנים באתר.
כל מי שברשותו מבחנים סגורים (אמריקאיים) בכל נושא תורני שהוא מוזמן לשלוח אותם אלינו לכתובת: beitel@yeshiva.org.il

ממוצע הציונים עד כה: 84%

אנא סמן את התשובה הנכונה. בסיום המבחן לחץ "סיימתי" וקבל ציון.
[אין חובה לענות על כל השאלות].
1. היכן חנו צבא גדעון וצבא מדיין?
א. צבא גדעון בעין חרוד וצבא מדיין בגבעת המורה
ב. צבא גדעון בעין ירקעם וצבא מדיין בהר תבור.
ג. צבא גדעון בעין שניר וצבא מדיין בהר הכרמל.
ד. צבא גדעון בעין עמל וצבא מדיין בהר הגלעד.

2. במי בחר ה' כדי לצאת לקרב נגד מדיין?
א. הכורעים על ברכיהם לשתות
ב. השואבים מים בידיהם
ג. השותים בכוס
ד. המלקקים בפיהם

3. צליל לחם שעורים מתהפך" מתואר:
א. בחלומו של גדעון.
ב. בחלומו של המדייני
ג. בנבואתו של יואש
ד. בדמיונו של פורה נער גדעון

4. חרב לה' ולגדעון" נאמר:
א. על ידי שלוש מאות אנשיו של גדעון.
ב. על ידי גדעון לבדו
ג. על ידי אנשי מדיין המופתעים.
ד. על ידי אנשי נפתלי שבאו לעזרה

5. שני שרי מדיין שנלכדו היו :
א. יכין ובועז
ב. כלאב ואחאב
ג. עורב וזאב
ד. נשר ועיט

6. מי היה אבימלך? (בספר שופטים!)
א. מלך פלשתים
ב. מלך עפרה
ג. בן פלגשו של גדעון
ד. בנו החוקי של גדעון

7. מי אמר "הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך"?
א. ירובעל אל אבימלך
ב. יותם אל בעלי שכם
ג. בני גדעון אל יותם
ד. אבימלך אל יותם

8. האטד הוא:
א. עץ בעל פירות מתוקים הנמשל לאדם טוב
ב. עץ הנותן שמן הנמשל לאדם הראוי למלכות.
ג. עץ הנותן משקה המשמח אנשים.
ד. שיח קוצני הנמשל לאדם שפל ורע.

9. מי עמד בראש המרד כנגד אבימלך?
א. געל בן עבד
ב. זבול שר העיר
ג. יואש בן ירובעל
ד. זבח וצלמונע

10. כיצד נהרג אבימלך?
א. געל נצחו במלחמה.
ב. נפל מעל מגדל בני שכם
ג. אשה השליכה עליו פלח רכב
ד. נשרף באש שהציתו אנשי תבץ